Dalekohled 4

První dalekohled byl patentován holandským optikem Hansem Lippersheyem. Tento patent byl dále rozvinut a zdokonalen italským vědcem Galileo Galileem. Dalším badatelem, který se zasloužil o rozvoj optiky, byl Johannes Kepler, který použil dvou spojek. 18té a 19té stolení se neslo v duchu stále hmotnějších dalekohledů a stále se prodlužujících objektivů, a to z důvodu dosažení lepších světelností a zvětšení.Předními výrobci dalekohledů jsou např. společnosti Bresser, Nikon, Meopta, Fomei, Bushnell, Yukon – širokou nabídku pro dalekohledy těchto a mnoho dalších výrobců naleznete na www.dalekohledy-puskohledy.cz.Při výběru dalekohledu se doporučuje vycházet z technických parametrů dalekohledu, proto je dobré vědět, co který parametr znamená a jaký je jeho vliv na užitnou hodnotu dalekohledu.Popis technických parametrů. Již název dalekohledu obsahuje informaci o jeho zvětšení a průměru objektivu. Zvětšení dalekohledu udává, kolikrát dalekohled přiblíží pozorovaný objekt, tj. čím větší je zvětšení, tím jsou pozorované objekty větší. Pro představu lze říci, že objekt pozorovaný ve vzdálenosti 1000 metrů dalekohledem o zvětšení 8x se jeví jako by byl ve vzdálenosti 125 metrů nebo jinak řečeno byl 8x větší oproti pozorování pouhým okem. Průměr objektivu se udává v milimetrech a jedná se o průměr přední čočky dalekohledu. Obecně lze říci: čím větší průměr objektivu, tím více světla dopadne na plochu čočky. Průměr objektivu ovlivňuje spolu se zvětšením jas dalekohledu.Dalšími parametry, který je důležitý pro dalekohledy je zorný úhel a zorné pole. Zorný úhel se měří ze středu čoček objektivu a udává ve stupních. Jedná se o úhel viditelného pole, tedy čím širší je zorný úhel, tím lépe pozorovatel sleduje pohybující se nebo nehybné objekty. Zorné pole udává, jak velkou výseč obrazu bude pozorovatel vidět ve vzdálenosti 1000m. Zorné pole se udává v metrech.Méně důležitým parametrem dalekohledu je relativní světelnost, která říká, jaké množství světla prochází optikou dalekohledu. Výpočet tohoto parametru je pro všechny dalekohledy stejný, jedná se o druhou mocninu optického výstupu, tj. (průměr objektivu v mm/zvětšení)2. Např. dalekohled s parametry 10×50 mají relativní světelnost 25.Optický výstup neboli průměr výstupní pupily je udáván v milimetrech a říká, jaký svazek světelných paprsků dodává na oko pozorovatele. Jak bylo uvedeno výše, výpočet tohoto parametru je: průměr objektivu v mm/zvětšení. Také výpočet tohoto parametru je pro všechny dalekohledy stejný, např. dalekohledy s parametry 10×50 mají optický výstup 5. Pro noční pozorování je ideální hodnota optického výstupu v rozmezí 5-7mm a pro pozorování za denního světla je dostačující dalekohled s optickým výstupem 2-3 mm. U zoomových dalekohledů se velikost výstupní pupily zmenšuje spolu s narůstajícím přiblížením.Úprava čoček (coating) se provádí, neboť není žádoucí, že sklo dalekohledu nepropouští celý svazek světelných paprsků (optický výstup), ale část světla odráží od skla zpět do prostoru a tím dochází k redukci objemu světla vytvářejícího obraz. Úprava čoček pro dalekohledy spočívá v potažení skla tenkými filmy (antireflexními vrstvami) vlnové délky světla. Nejkvalitnější úpravy jsou tvořeny více filmy o vlnových délkách pro každou barvu ze spektra. Jednoduchá antireflexní vrstva je značena FC (FullyCoated), kvalitativně střední antireflexní vrstva tvořená sedmi vrtvami je značena MC (MultiCoated) a nejkvalitnější úprava čoček je tvořena sedmi vrstvami + přísadami a značí se SMC-FMC (Super Fully MultiCoated).