Podmínky publikace článku

1. Administrátor má právo rozhodnout o umístění a neumístění každého článku, popřípadě článek upravit.

2. Administrátor může zrušit uživatelský účet, nebo zablokovat přístup na web.

3. Katalog cyx.cz neodpovídá za žádné případné škody, způsobené umístěním článku na tento web.

4. Katalog cyx.cz neodpovídá za obsah článků a ani za obrázkové přílohy. Každý uživatel vkládající obrázek musí mít na tento obrázek autorská práva, pokud se tato práva vyžadují.

5. Vyhrazujeme si na webu cyx.cz použít jakoukoli formu monetizace, která může mít v některých případech i zásah do samotného článku. Publikováním článků uživatel potvrzuje, že si je toho vědom a že máme jeho dovolení. V případě, že nepublikujete vlastní články, musíte mít souhlas autora s těmito podmínkami.