Kvě 112012
 

 

ManMark a Zákoník práce:

Změny od 1.1.2012, několik změn na které poukázala ředitelka společnosti  ManMark Czech Republic s.r.o. sl. Radana Jandová:

Vláda schválila několik důležitých změn v Zákoníku práce, které se dotknou nejen zaměstnanců v pracovních poměrech, ale i brigádníků. Úpravy se týkají zejména odstupného, možností řetězení pracovního poměru na dobu určitou a výpovědi pro porušení léčebného režimu při pracovní neschopnosti. Dobrou zprávou u dohod o provedení práce je zvýšení počtu hodin až na 300 ročně.

Odstupné podle délky trvání pracovního poměru

Změna ve vyplácení odstupného uleví především zaměstnavatelům. Nový způsob vyplácení odstupného je mnohem férovější v situacích, kdy se zaměstnanec projeví jako nevhodný hned po uplynutí zkušební doby.

Varianty výše odstupného

  • pokud pracovní poměr trval méně než rok, náleží odstupné při rozvázání pracovního poměru ve výši nejméně 1 průměrného měsíčního výdělku
  • pokud pracovní poměr trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky náleží odstupné ve výši nejméně dvojnásobku
  • při trvání pracovního poměru alespoň 2 roky nejméně trojnásobek průměrného měsíčního výdělku

Je samozřejmě možné dohodou sjednat odstupné vyšší.

ManMark dále uvádí:

Výpověď pro porušení léčebného režimu

Zaměstnavatel bude moci dát zaměstnanci výpověď pro hrubé porušení povinnosti práce neschopného zaměstnance. Nedodržování vycházek stanovených lékařem by tak mohlo mít ještě závažnější dopady než je tomu nyní (dosud „jen“ snížení náhrady mzdy či nemocenské a možnost pokuty od ČSSZ).

Pracovní poměr na dobu určitou bude možné sjednat až na 3 roky

V rámci tří let bude možné pracovní poměr na dobu určitou sjednat opakovaně ještě dvakrát – pravidlo celkem 3x a dost. V současné úpravě jsou to pouze dva roky.

Dohoda o provedení práce až na 300 hodin ročně

Rozsah hodin, které je možné odpracovat u jednoho zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce, bude zvýšen z dosavadních 150 hodin na 300 hodin v kalendářním roce.

Pozor na výši výdělku u DPP. Pokud měsíční výdělek u DPP přesáhne 10000 Kč, bude podléhat odvodům sociálního a zdravotního pojištění stejně jako u dohody o pracovní činnosti.
Dosud takový výdělek podléhal jen srážkové dani ve výši 15%, nyní se dohody o provedení práce prodraží zaměstnanci o 11% na pojistném, a zaměstnavateli celkem až o 34%.

Jedna ze změn se týká vedoucích pracovníků – zkušební dobu s nimi bude moci firma nově sjednat až na 6 měsíců.

http://www.manmark-centrala.cz/

 

Sorry, the comment form is closed at this time.