ManMark Práce

Když přijdete o práci v zahraničí


ManMark Czech Republic s.r.o.:

Pokud čeští zaměstnanci pracují v některé členské zemi EU a přijdou v ní o práci, mají v ní také právo pobírat dávky v nezaměstnanosti.

ManMark: Pokud Češi po návratu chtějí zažádat o dávky v nezaměstnanosti, měli by tito lidé vědět, že o ně mohou žádat v zahraniční. Podmínkou pro možnost uplatnit jejich práva je, aby tam byli řádně zaměstnáni a odváděli daně a příspěvky na pojištění. Jejich nároky jsou posuzovány podle pravidel a zákonů platných v daném státě. Jedním z požadavků je i délka pojištění (zaměstnání).

ManMark:

Jestliže nastane situace, že český žadatel neplatí v zahraničí pojištění tak dlouho, jak vyžadují tamní úřady, může doložit předchozí doby pojištění či zaměstnání z České republiky (nebo jiného členského státu) na evropském formuláři E301. U nás tento formulář vystavuje na žádost občana úřad práce. Toto řešení je vhodné  v případě, že nezaměstnaná osoba chce dále hledat zaměstnání v zahraničí. Lidé, kteří se chtějí vrátit a najít zaměstnání v ČR, mohou na zahraničním pracovním úřadu požádat o převod dávek ze zahraničí do ČR prostřednictvím jednoho z evropských formulářů (E303).

ManMark: Na úřady práce v ČR také přicházejí občané ČR, kteří se vracejí ihned po ukončení zaměstnání v jiné členské zemi. Úřad práce tyto žadatele o podporu v nezaměstnanosti neodmítá, avšak žadatel je povinen doložit potvrzení o dobách zaměstnání a pojištění v jiné členské zemi, kterým je evropský formulář E301 vystavený institucí ve státě posledního žadatelova zaměstnání. Vzhledem k tomu, že doba vydání a zaslání formuláře je dlouhá a ve státech EU se značně liší, je třeba, aby s tím žadatelé počítali. Například ze zkušeností úřadů práce se ukazuje, že na formulář z Irska čekají lidé až 4 měsíce, což je kriticky dlouhá čekací doba, neboť evropský tiskopis je podmínkou k přiznání podpory v ČR, o kterou nezaměstnaná osoba žádá. Lidé, kteří se tak ocitnou dočasně bez příjmu, o nárok na podporu nepřijdou.

ManMark: Po předložení formuláře E301 jim bude podpora přiznána, vypočítána a vyplacena zpětně od data, kdy se na úřadu práce registrovali.

ManMark:

Podle nejnovějších statistik MPSV loni v cizích evropských zemích pracovalo 76 400 Čechů; za dva roky se tak jejich počet víc než zdvojnásobil.  Nejvíc českých občanů loni působilo v Británii, bylo jich 30.000. V Německu loni úřady evidovaly téměř 13.600 Čechů. Třetím státem s největším počtem českých pracovníků bylo loni Irsko, kde pracovalo 12.000 lidí. 

www.manmark-liberec.cz