ManMark Rychnov nad Kneznou

ManMark Czech Republic s.r.o.:

Příčiny neúspěchu v manažerské pozici


Pracovníci na pozicích středního managementu trpí více stresem než ostatní pracovníci, mají sklon k různým zdravotním problémům, mívají častěji rodinné nebo partnerské potíže a ohrožuje je pocit vyčerpanosti a vyhoření.

ManMark: Různé studie ukazují, že pozice středního managementu ve firmách patří k psychicky nejnáročnějším pracovním místům. Přispívají k tomu tři faktory – prvním z nich je, že práce na těchto pozicích je skutečně náročná a vysilující. Po lidech ze středního managementu se dnes požaduje stále více práce a stále efektivnější výkony jak jich samotných, tak jejich podřízených, což vytváří značný tlak na jejich psychiku.

ManMark. Dalším je obtížná pozice středního managementu jako “převodové páky” mezi vrcholovým vedením, které má někdy o rozvoji firmy smělé představy, a podřízenými, kteří zažívají každodenní realitu a často se na plány a nároky vedení dívají hodně skepticky.

ManMark dále radí:

ManMark: Konečně třetím faktorem je, že tuto pozici zastává řada manažerů, kteří nemají dostatečné zkušenosti s tím, jak efektivně komunikovat se svými kolegy. To jen násobí stres a prohlubuje komplikace, jež zažívají. Náročná a vysilující práce vede lidi na pozici středního managementu často k tomu, že se jejich pohled na pracovní úkoly zužuje na příliš úzké pole a při řešení problémů volí navyklá, a ne vždy efektivní řešení.

ManMark: Psychologické výzkumy ukazují, že pracovníci na pozicích středního managementu trpí více stresem, než ostatní pracovníci, mají sklon k různým zdravotním problémům, mívají častěji rodinné nebo partnerské potíže a ohrožuje je pocit vyčerpanosti a vyhoření.

ManMark: Přitom existuje cesta, jak lze tyto problémy zmírnit a někdy i zcela eliminovat. Je možné osvojit si širokou paletu jednoduchých nástrojů, které umožňují jasně uvidět svou pozici i pozici ostatních ve firmě, identifikovat problematická místa a při snaze o jejich eliminaci efektivně komunikovat s vrcholovými manažery a zároveň účinně řídit své podřízené.

ManMark dále uvádí:

ManMark: Metody efektivní komunikace umožňují manažerům uvědomit si situaci, v které se nacházejí, a vyjednávat se svými nadřízenými z pozice „konstruktivní opozice“ a současně vést a motivovat své podřízené. Při tomto úsilí jde vždy o jasné uvědomění si svých hranic a „hranic možného“ a soustředění se na problémy, které skutečně mohou řešit.

ManMark: Další možností, kterou tito pracovníci mají, je naučit se efektivně zacházet se stresem, který prožívají. Nejde jen o lepší zvládání konfliktních a zátěžových situací, které s sebou každá práce nevyhnutelně přináší, ale i o schopnost uvědomovat si a pozitivně ovlivňovat hladinu stresu na každodenní, týdenní i celoživotní úrovni. Tato dovednost je něčím, co odlišuje dlouhodobě úspěšné a spokojené manažery na všech úrovních od průměrných nebo nevyrovnaných. Je přitom velmi jednoduchá – obtížným je pouze důsledně ji používat.

ManMark: Celkové nároky a zatížení manažerů na střední úrovni nepůjde nikdy zcela eliminovat, ale výše uvedenými metodami je možné zajistit, že práce jim přinese více uspokojení i dobrých výsledků.

www.manmark-rychnovnadkneznou.cz