Vedení odborné týmové nebo individuální supervize ve Vašem zařízení.

Agentura Moje vzdělávání ve Frýdku-Místku nabízí vedení odborné individuální nebo týmové supervize přímo ve vašem zařízení.

Co je to supervize?

Supervize je činnost, při které prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek uvažujeme nad účinností péče o klienta a kvalitou práce a zvyšujeme pracovníkovu schopnost reflexe (uvědomovaného vnímání) vlastní práce a sebereflexe (uvědomovaného sebevnímání) stavů, do kterých ho práce s lidmi přivádí.

Co je úkolem supervize?

Úkolem supervize je zaručovat dobrou úroveň práce v dané odbornosti. Hlavními funkcemi supervize je řízení, vzdělávání a podpora. Zvyšte účinnost vaší práce zaměřením se na její cíle a kvalitu práce zaměřením se na průběh. Nejdůležitějším prostředkem k dosahování cílů a nejvýraznější známkou kvality práce jsou mezilidské vztahy.

Komu je supervize určena?

Supervize je určena zejména pracovníkům v pomáhajících profesích, u kterých je kladen velký důraz na profesionalitu a schopnost vytvářet kladné vztahy na pracovišti.