Elektronické versus tištěné knihy

Elektronické versus tištěné knihy

Už několik let s neutuchajícím zájmem sledujeme, jak se největší světové vydavatelské domy a internetová knihkupectví pomalu ale jistě obracejí po větru, který vane směrem od tištěných knih k jejich elektronickým sestrám. Současně s tím se (nejen) v českém prostředí rozeznívají kritické a odsuzující hlasy, které prosazení a rozšíření e-knih odmítají.

Protiargumenty jsou většinou stále stejné – elektronická kniha nevoní papírem, chybí hmatový vjem při listování, elektronické knihy nelze zařazovat do knihovničky v obýváku, ze čtení e-knih bolí oči … Část těchto argumentů je sice nevyvratitelná (elektronická kniha opravdu nikdy nebude vonět jako potištěný papír), ale nejde o tak zásadní nedostatky, s nimiž by nebylo možné se smířit (vůně přece nikdy nebyla u knihy tím nejdůležitějším aspektem). Řada vyslovovaných argumentů je ale založena na mýtech, nepochopení a neinformovanosti, jako např. velmi silně zakořeněná představa, že čtením e-knihy se kazí oči jako stejně jako díváním se na monitor či displej.

Negativní názory na e-knihy obvykle vyvrátí teprve osobní zkušenost s tzv. čtečkou e-knih, která většinu odpůrců překvapí. Většina těchto zařízení je totiž založena na bázi e-inku, tedy elektronického inkoustu, jehož zobrazovací metoda se od klasických monitorů a displejů diametrálně liší. Vlastnosti zobrazeného textu jsou tak ve výsledku více než příjemné – je viditelný i na nejostřejším slunci, ze všech úhlů pohledu, na rozdíl od běžné knihy si může uživatel přizpůsobit velikost písma, v textu lze vyhledávat, vepisovat do něj poznámky, vkládat záložky apod. Práce s e-knihou je tedy velmi praktická a klasické knize se tak po boku objevuje velká konkurence.

Již brzy si budete moci elektronické publikace objednávat prostřednictvím odborného internetového knihkupectví ANAG, které v současné době nabízí mimořádně bohatou škálu klasických tištěných knih.