Zář 152012
 

Na simultánním tlumočení bývá podstata projevu překládán současně s projevem řečníka (např. na setkáních, přednáškách, seminářích, plenárních zasedáních). Obvykle jsou tímto způsobem překládány především filmy na filmových přehlídkách. Takovýto typ tlumočení požaduje překladatelskou techniku, tj. překladatelskou kabinu, a proto je někdy označováno jako překládání kabinové, nebo konferenční. Evidentnípředností simultánního překládání bývá časová úspora a schopnost tlumočit na velikých mezistátníchkonferencíchdo více jazyků současně podlepotřeby a složeníposluchačů. Simultánně je možné však překládat též bez technických zařízení, a to šeptem do ucha účastníka. Tato tlumočnická praxe se nazývá jako šušotáž, tedy tlumočení šeptem (z francouzského chuchoter). Překladatel většinou sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šepotem překládá. Tento způsob překládání je výhodný hlavně při menším počtu jazykově neschopných posluchačů, kdy se nevyplácí zajistit překladatelskou techniku a take je dobré tlumočit zároveň a šetřit tak čas všech účastníků. Šepotem lze tlumočit i při pracovních setkáních a firemních schůzkách, nejčastěji se ale používá při významných obědech. Dalším důležitým druhem tlumočení je tzv. konsekutivní překládání-tlumočník obvykle počká, až přednášející vysloví část svých myšlenek, odmlčí se a nechá tlumočníkovi čas k převodu. Typickým příkladem takového druhu překladu jsou např. přednesy na pódiu s využitím mikrofonu. Konsekutivní překládání se používá při obchodních jednáních, pracovních schůzkách, prezentacích, tiskových konferencích, úvodních proslovech, zahájení rozličných kulturních událostí apod. Vyjímečné nejsou jednání spojená s obědem či večeří.

Sorry, the comment form is closed at this time.