Lis 162012
 

Vědci se myšlenkou vytvořit dokonalý tepelný izolant zabývají již dlouhou dobu. Jednou z cest je minimalizovat šíření tepla v izolantu. S geniální myšlenkou přišli až specialisté z firmy BASF SE, kteří dokázali pomocí přísady grafitu do fasádního polystyrenu vytvořit stavební materiál budoucnosti.

Díky unikátní konstrukci speciálních izolačních desek je tepelné záření, které prochází EPS 70 NEO odráženo uhlíkovými nanočásticemi zpět do budovy. Tento mechanizmus brání volnému průchodu tepelného záření a snižuje tak prostup tepla izolantem. Zateplovací systém Multitherm NEO tak patří mezi kvalitní a vyhledávané stavebniny. Oproti běžnému polystyrenu má o 20% lepší tepelně izolační vlastnosti. V praxi to znamená, že pro dosažení stejného tepelného odporu stačí výrazně menší tloušťka izolantu, případně při stejné tloušťce izolantu dosáhnete výrazně nižšího tepelného prostupu. Výhody pro tento stavební materiál jsou zejména v úspoře při realizaci a rychlejší návratnosti. Šedý EPS 70 NEO patří mezi stavebniny, které jsou velmi vhodné do zateplení ostění budov. Kratší ostění zaručuje lepší prosvětlení interiéru a nižší náklady na parapety. Při realizaci dbejte technologických předpisů a návodu výrobce.

Doporučujeme použít certifikovaný stavební materiál na Multitherm NEO jakožto speciální lepidlo Z301 PS na lepení izolantu a na armovací vrstvu stěrku Z301 super šedá, která obsahuje oproti jiným skelná vlákna. Díky unikátnímu složení všech komponent je vytvořen zateplovací systém s výrazně vyšší přidanou hodnotou a dlouhou životností. Na zateplení šedým polystyrenem doporučujeme stavebniny značky BASF, které svojí kvalitou uspokojí i velmi náročné zákazníky.

Sorry, the comment form is closed at this time.