Vyrovnávací můstky

Každého, kdo si chce pořídit nová garážová vrata zajímá jejich cena. Cena nových garážových vrat by měla odpovídat jejich kvalitě, životnosti a vzhledu. Proto je rozumné si ještě před koupi garážových vrat vše promyslet a případně šetřit na těch správných místech. Firmy nabízejí nejrůznější typy garážových vrat. Součástí těchto nabídek je také orientační garážová vrata ceník. Ceny garážových vrat samozřejmě závisí na variantě vrat, materiálu, typu jejich pohonu, rozměrech, způsobu dodání ( s dopravou či bez ), DPH

Těsnící límce GARDON jsou určeny pro zajištění utěsnění prostoru mezi logistickým portálem a korbou automobilu pro rychlou a bezpečnou překládku zboží. Díky tomu, že při překládacích precech korba automobilu částečně vjíždí dovnitř límce, je možné provádět překládku zboží za libovolných klimatických podmínek, při čemž se zachovává mikroklima skladových prostor a chrání je před průvany. Standardní rozměry těsnících límců jsou vypočteny tak, aby se mohly použít pro překládku na libovolný nákladní automobil – od malé dodávky po kamion.

Vyrovnávací můstky se sklopnou lištou jsou zařízení, které umožňuje vyrovnání výškového rozdílu a přemostění vzájemného odstupu ložné plochy nákladního automobilu a překládací rampy v průběhu nakládky či vykládky. Používají se pro vnější vratové otvory a překládací rampy, na kterých probíhá překládka zboží z nákladních vozidel do skladových prostor a naopak. Jsou zvláště vhodné pro zjednodušení a zrychlení překládky paletizovaného a velkorozměrového zboží, ke zrychlení toku materiálu a výrobků, pro jednoduchou obsluhu, bezpečný a operativní provoz.Využití naleznou také v průmyslových objektech – výrobní haly, sklady, logistická centra.

Autor

superspeed

Nový webový portál Vám nabízí široké množství různých doplňků a veškerého zboží pro Vaše auto nebo motocykl, jako například bezpečností folie na okna, kdy Vám je nejlepší sleva garantována firmou Autofolie Praha s.r.o.