Jaký stavební matriál na zateplení soklu

Velmi často je při komplexním zateplení domu zapomínáno na zateplení soklu. Vhodný stavební materiál je bezesporu extrudovaný polystyren nebo čím dál více používanější soklový polystyren Perimetr SD.

Zateplení soklu se provádí kontaktním způsobem s obdobným postupem jako u zateplení fasády. Na zateplení soklu používáme kromě izolantu speciální stavebniny jako lepící a stěrkovou hmotu, perlinku, vhodné kotvící materily a mozaikovou povrchovou úpravu. V některých případech je nutné použít před lepením izolačních desek podkladní penetrační nátěr. Při realizaci zateplení soklu je důležité dbát na správný postup montáže. Velmi důležité je zvolit správný stavební materiál k dodatečnému ukotvení izolantu k obvodové konstrukci. K vůli lepší přídržnosti doporučujeme kotvit hmoždinkami s ocelovým trnem nebo šroubem . Mozaiková omítka známá jako marmolit patří mezi oblíbené stavebniny.

Používá se kromě soklové části i jako dekorační omítka na ostění domu nebo v interiéru. Jako alternativní povrchová úprava se nabízí stavební materiál z umělého kamene, keramických pásků klinker nebo vhodný venkovní obklad. Zateplený sokl s finální povrchovou úpravou velmi dobře odolává mechanickému poškození.