Krby pro ekonomické vytápění

Stavba krbu není jen tak, spoustu lidí inspiruje krb svým vzhledem a ekologickým provozem. Mnozí z nás by si rádi po práci poseděli u příjemně sálajícího krbu a relaxovali při sledování praskajícího dřeva v krbové vložce. Cesta k hotovému krbu má ale několik kroků, které musíte zdolat.

Nejprve je třeba se rozmyslet, zda chcete mít doma krb nebo krbová kamna. Rozdíl je ten, že krbová kamna jsou mnohem skladnější než krb, můžete je tedy mít i v místech, kam se vám krb nevejde. Rozdíly jsou patrné také v designu, zatímco krbová kamna jsou převážně litinová nebo smaltovaná a nepoužívají se u nich obestavby, krby jsou větší a skládají se z krbové vložky a krbové obestavby.

Krbová vložka je odpovědná za tepelné vlastnosti krbu, za dostatečnou výhřevnost, výkon a účinnost spalování, zatímco krbová obestavba má za úkol starat se o vzhled krbu. V první fázi si tedy rozmyslete, jak chcete, aby váš zdroj tepla vypadal. Potom přichází na řadu princip, jak má zdroj tepla pracovat. Existuje možnost, kdy tuhými palivy vytápíte pouze místnost, ve které se krb nebo krbová kamna nachází, většinou se ale pomocí krbu vytápí celá domácnost, proto je třeba si ujasnit, jak bude teplo do dalších místností přiváděno.

Běžně se vytápí dvěma způsoby, jedním je horký vzduch, který je pomocí rozvodů vzduchu přiváděn do místností, které vytápí, druhou možností je potom teplá voda, ta může vytápět také celou domácnost bez problémů, navíc si tímto způsobem můžete ohřívat také vodu. Pro topení teplou vodou budete potřebovat teplovodní krbovou vložku, která má tepelný výměník.

Spalováním tuhých paliv vzniká množství nežádoucích spalin, které je z krbu třeba odvést, k tomu se využívají kouřovody, které se poté napojují do komínu. Krby-stavba.cz vám nabízí komplexní řešení vašeho vytápění od krbu až po komín. Neváhejte a spolehněte se na profesionály.