Dub 102013
 

Suchá maziva nacházejí uplatnění především v aplikacích pracujících s nízkými otáčkami při velmi vysokých teplotách.

V uloženích, v nichž jsou ložiska typicky vystavena působení velmi vysokých teplot (v rozsahu 200-350°C), dochází k rychlému zhoršení běžných maziv, např. plastických maziv a olejů. Projevuje se to nedostatečným mazáním ložisek a jejich předčasným selháním. Suchá maziva neztrácí při takových vysokých teplotách mazací vlastnosti, může pracovat i při vysokých zatíženích, vyznačuje se vysokou tepelnou stabilitou a umožňuje provoz v podstatě bez domazávání. Ložiska s náplní suchého maziva nabízejí tedy široké možnosti využití především v hutnictví. Typické chladící lože pro ocelové plechy může být osazeno přibližně až 5000 ložisky. Tato ložiska často pracují přerušovaně při velmi vysokých teplotách, avšak vzhledem k povaze zařízení je lze jen velmi obtížně domazávat.

Skupin SKF má dlouholeté zkušenosti s výrobou kuličkových ložisek a ložisek Y s náplní suchého maziva a grafitovou klecí (provedení VA208 a VA228). Tato kuličková ložiska jsou často používána v pecních vozících, chladících ložích a průběžných pecích. Zavedení ložisek SKF DryLube umožnilo rozšířit výběr ložisek se suchým mazivem a nyní může nabídnout přednosti mazání suchým mazivem v podstatě jakékoli ložisko SKF – včetně ložisek s čárovým stykem a kluzných ložisek.

Ložiska SKF Dry Lube

Ložisk SKF Dry Lube jsou opatřená náplní suchého maziva, které se skládá z grafitu a sirníku molybdenu. V těchto mazivech zajišťuje mazací schopnost struktura složená z lamelárních vrstev, která vznikne působením zatížení, kdy mazivo přilne ke stykovým plochám v ložisku. Vrstvená struktura umožňuje kluzný pohyb paralelních destiček. Vyznačuje se slabou vazbou mezi destičkami, která se projevuje nízkou pevností ve smyku ve směru kluzného pohybu, avšak současně dosahuje vysoké pevnosti v tlaku ve směru kolmém ke kluznému pohybu. Tuhé mazivo s vysokou pevností v tlaku přenáší velká zatížení a zabraňuje styku kov na kov. Navíc má dobrou přilnavost k povrchu podkladu. Tato vlastnost zajišťuje, že mazivo zůstává na plochách ložiska i při vysokých smykových napětích.

Při použití grafitu jsou mazací schopnosti dále zlepšeny přítomností par v grafitových vrstvách, které snižují smykové síly a tření. Grafit může být používán jako mazivo při teplotách značně vyšších než 500°C. Pokud je požadováno další zlepšení výkonnosti nebo prodloužení provozní trvanlivosti ložisek SKF DryLube, lze zvolit provedení se suchým mazivem obohaceným aditivy pro mazací vysokoteplotní oleje a mazacími nanočásticemi.

Ložisko SKF DryLube vznikne stříknutím suchého maziva a pojiva z pryskyřice do volného prostoru v ložisku kolem valivých těles a na oběžné dráhy. Proces vytvrzení zajišťuje ztuhnutí maziva. Uvedený postup umožňuje v podstatě proměnit jakékoli ložisko SKF na ložisko SKF DryLube, pokud má kovovou klec a dostatečně velký volný prostor pro suché mazivo. Tím je zajištěno, že nabídka SKF je neobyčejně flexibilní a dokáže splnit nároky v podstatě jakéhokoli uložení pro vysoké teploty.

Výhody suchého maziva

V aplikacích pro vysoké teploty zajišťuje suché mazání nejen správnou výkonnost ložisek, ale také nabízí významné přednosti v aplikacích, které pracují při velmi vysokých teplotách. Suché mazivo rovněž přispívá k nízkému rozběhovému momentu při jakékoli teplotě a k nízkému třecímu momentu za provozu. Navíc ložisko nemusí běžet s minimálními otáčkami. Ložisko mazané plastickým mazivem nebo olejem využívá tzv. “aquaplaning“ maziva, a tedy musí mít určité otáčky, které zaručují řádné mazání. Ložiska s náplní suchého maziva pracují spolehlivě i při velmi nízkých otáčkách.

Stejně jako v případě jakéhokoli jiného maziva musí být splněny určité podmínky, aby byla zaručena optimální výkonnost ložiska za provozu. Při použití suchého maziva musí být ložiska uchovávána v suchu, aby nemohlo dojít ke vzniku koroze, protože suché mazivo nezajišťuje dokonalou ochranu proti korozi. Za provozu se může u ložiska s náplní suchého maziva dočasně projevit hlučnější chod a vibrace vyvolané odlamováním drobných částic suchého maziva. Nemá to však žádný vliv na výkonnost nebo provozní trvanlivost ložiska.

Sorry, the comment form is closed at this time.