Motorové oleje

Motorové oleje se vyrábějí se zpracováním ropy, zbavené vody, mechanických nečistot a stabilizované, v rafinériích, kde se dočišťují. Motorové oleje jsou obecným souhrnným označením pro celou skupinu minerálních olejů, používaných jako maziva a chladiva a plnících těsnící a čistící funkci v motorech. Na motorové oleje jsou kladeny daleko vyšší požadavky na kvalitu, než na oleje převodové.Základní pravidlo používání provozních olejů zní: motorový olej lze použít jako převodový olej, avšak převodový olej nikdy nesmíme použít jako motorový.