Dub 052013
 

Chceme snižovat vlastní spotřebu energií na vlastní výrobu tepla, tak i na distribuci. Při této snaze zastává významnou roli instalace měření odběru tepla, které umožňuje jednoznačně identifikovat ztráty v rozvodech. Naší snahou je výroba tepla tzv. kogenerační výrobou, která je ze všech způsobů výroby energií nejefektivnější. Provádíme provozní opatření pro zvýšení výroby z protitlaké turbíny a investujeme do nových kondenzačních turbín s odběrem, pro zajištění výroby elektrické energie v letních měsících.

Sorry, the comment form is closed at this time.