Jímky a žumpy z integrálního polypropylenu a dalších materiálů

Jímky, žumpy (dvouplášťové plastové nádrže) od firmy ASIO, spol. s r.o. jsou vyrobeny z konstrukčních prvků a desek z integrálního polypropylenu nebo polyethylenu a jejich kopolymerů, homogenních i lehčených – technologií svařováním. Na přání odběratele mohou být podzemní plastové nádrže opatřeny technologickými přepážkami, případně různými technologickými otvory pro napojení potrubí. Plastové nádrže jsou standardně řešeny jako uzavřené s nepochůzným plastovým víkem nebo s pochůzným litinovým poklopem. Plastové nádrže je možno vyrobit jako zdravotně nezávadné umožňující styk s potravinami.

Jímky, žumpy (dvouplášťové plastové nádrže) jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905. Návrh konstrukce a statické ověření plastových nádrží provádíme moderní výpočetní metodou konečných prvků.

Jímky, žumpy – výhody dvouplášťových plastových nádrží

  • nízká hmotnost
  • vysoká chemická odolnost
  • dlouhá životnost
  • jednoduchá montáž
  • možnost propojení více nádrží
  • možnost individuálních rozměrů
  • 100% těsnost
  • snadná hygienická údržba
  • odolnost proti agresivní vodě

Jímky, žumpy a jejich konstrukce

Konstrukce těchto dvouplášťových plastových nádrží spojuje výhody plastu a betonu. Základní plastová dvouplášťová nádrž (jímka, žumpa) využívá vlastnosti plastů – lehkost, vodotěsnost, chemickou odolnost a současně je i nosičem pro armaturu budoucí betonové výstelky v meziplášti. Po vybetonování vnitřního mezipláště získává nádrž statické vlastnosti betonových nádrží – únosnost a odolnost proti tlaku zeminy (do hloubky 5 m zákl. spáry) a zatížení od pojezdu středně těžkými vozidly. Plastové stěny dokonale chrání betonovou konstrukci jak proti agresivitě odpadních vod, tak i podzemních vod.