Získejte ceněný certifikát, vysoká škola managementu to umožňuje ke studiu

Schopnost kompetentně jednat nejen v běžných, ale i v nestandardních nebo dokonce limitních situacích, je jednou z nejcennějších kvalit všech, kteří chtějí pracovat s lidmi nebo se věnovat řízení a managementu. 

X-tream Management kloubí prvky krizového, projektového a kognitivního managementu, a v edukativním procesu tak jedinečným způsobem propojuje psychologické, psychofyzické a manažerské přístupy.
Ve výcviku…

… jsou aplikovány nejmodernější poznatky z oblasti kognitivních věd, managementu, psychologie a dalších disciplín.

… je kladen velký důraz na poznání a rozvoj sebe sama jako samostatného jedince, stejně jako člena či vedoucího týmu, poznávání

osobního a týmového potenciálu, či vztahu jedince a mikrotýmu k vnitřnímu i vnějšímu prostředí.

… je účastníkům umožněno tvořivě aplikovat čerstvě nabyté vlastní znalosti a zkušenosti v nejrůznějších náročných simulovaných

situacích.

… je v rozšířené míře věnována pozornost třem nepostradatelným oblastem dovedností každého špičkového manažera:

  • Hard skills – profesní a systémové dovednosti (specifické znalosti a postupy z oblasti manag.)
  • Soft skills – interpersonální dovednosti (komunikace, vedení lidí, prezentační dovednosti…)
  • Subtle skills – individuální dovednosti (umění manažera používat hard a soft skills v praxi)

Komu je X-tream Management určen?

Všem, kteří chtějí získat schop­nost kompetentně jednat nejen v běžných, ale i v nestandardních nebo dokonce limitních situacích. Stejně tak je určen pro všechny, kteří chtějí zdokonal­it své klíčové jak individuální, tak i pro-týmové schopnosti a jejich prostřednictvím získat nad rámec vysokoškolského vzdělání i cennou manažerskou kompetenci.

Kurz zajišťuje Vysoká škola managementu NEWTON College