Říj 092013
 

Pojem recyklace pochází z anglického slova „recycling“, což znamená znovuvyužití nebo navrácení do cyklu. Recyklace je strategie, která opětným využíváním odpadů šetří přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování životního prostředí škodlivinami. Recyklace umožňuje zajištění surovin v případě jejich nedostatku, snížení nákladů při stoupajících cenách primárních materiálů a snížení ekologické zátěže životního prostředí produkovanými odpady.

V procesu recyklace se odpady stávají vstupními surovinami pro výrobu nových produktů. Pomocí moderních technologií a složitých technologických postupů se odpady mění na zatravňovací tvárnicekompostéry, drtě, regranuláty nebo aglomeráty.

Výhody ekologické recyklace

Přečtěte si, jaké jsou výhody ekologické recyklace plastových odpadů od společnosti Puruplast a inspirujte se jimi.

  • šetrnost – recyklace je ohleduplná k životnímu prostředí a nezatěžuje ho
  • moderní technologie – pro ekologickou recyklaci plastů jsou využívány nejmodernější technologie a postupy, díky kterým je možné zpracovat mnoho druhů odpadů
  • praktické produkty – výstupem z procesu recyklace jsou užitečné produkty, které využijete v domácnosti i na zahradě a které dále podporují ochranu přírody
  • komplexní řešení – Puruplast zajišťuje kromě samotné recyklace také sběr a třídění plastových odpadů

Sorry, the comment form is closed at this time.