GIS ESRI 2013 se letos věnuje krajině a jejím proměnám

V listopadu se 13. a 14. Listopadu 2013 uskuteční dlouho očekávaná konference GIS ESRI 2013.

Na konferenci GIS vystoupí celá řada významných osobností z oborů zaměřených na geografické informační systémy a souvisejících témat. Těšit se můžete na jména, jakými jsou:

  • Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.
  • Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
  • Ing. Jiří Hladík, Ph.D.
  • Bernard Szukalski

Témata konference GIS ESRI 2013

Hlavními tématy pro letošní rok jsou krajina, její proměny a význam na lidskou činnost. Jde totiž o stále více diskutované téma nejen v evropském, ale dokonce celosvětovém měřítku. Životní prostředí díky lidské činnosti prochází neustálým procesem změn, které je nutné vnímat v kontextu dlouhého období. Základem všeho je však historický vývoj.

Jednotlivé tematické celky přednášek

Na programu GIS konference v Praze jsou následující témata:

  • GeoInfoStrategie
  • Veřejná správa – eGovernment
  • Veřejná správa – uživatelské přednášky
  • Správa inženýrských sítí
  • Rastrový GIS a DPZ
  • Uživatelské přednášky

Součástí celé konference jsou také workshopy ARCDATA PRAHA a Esri, včetně několika firemních přednášek. Doprovodný program dále doplňuje stánek technické podpory, ukázky tématicky zaměřených knih nebo soutěže v poznávání družicových snímků. Účastníci budou mít navíc možnost z blízka poznat Atlas krajiny ČR, který je nejrozsáhlejším souborem map pro Českou republiku.