Bře 212014
 

Množství prodaných elektronických cigaret každým rokem roste. Oblibu v elektronickém kouření objevily všechny skupiny kuřáků. Důvodů, proč se pro kouření e-cigaret rozhodnout je celá spousta. Mezi největší přednosti patří skutečnost, že s elektronickou cigaretou můžete každý rok ušetřit zajímavý finanční obnos. Nezanedbatelnou předností je též menší zátěž pro organismus kuřáka i jeho blízké okolí. U klasických cigaret totiž do plic kromě nikotinu vpravujete též dehet a další neméně toxické látky, které se vytváří při hoření cigaretového tabáku a také papírku. Během kouření elektronické cigarety vpravujete do svých plic pouze páru spolu s určitým množstvím nikotinu, který však samozřejmě není tak úplně bez rizika a právoplatně patří do kategorie pro tělo nebezpečných látek.

V poslední době se však šíří řada poplašných zpráv, které říkají, že kouření ecigaret je o mnoho rizikovější, než kouření klasické cigarety, a že může být za konkrétních okolností také životu nebezpečné. Tyto informace však musíme uvést na pravou míru. Nejnebezpečnější jsou náplně do elektronických cigaret, u kterých bohužel mnohdy hned na první pohled nevíme, co přesně obsahují. Z tohoto prostého důvodu je nutné kupovat jak samotné e-cigarety, tak e-liquidy pouze u prověřených výrobců, kteří se mohou prokázat platnými certifikáty. V opačném případě může být elektronické kouření skutečně rizikové.

Díky levným padělkům ecigaret a e-liquidů se o tyto komodity začaly zajímat také orgány Evropské unie. Pokud by 3 členské státy Evropské unie prodej e-cigaret ze zdravotních důvodů zakázaly, EU by musela v nejbližší době přijmout celoplošný zákaz volného prodeje. V takovém případě by bylo možno získat elektronickou cigaretu a náplně do ní jen v lékárnách s lékařským doporučením.

Sorry, the comment form is closed at this time.