Čvn 032014
 

Naším cílem, je dosáhnout vysoké efektivity námi prováděných výškových prací a kvalitního výsledku. Důkladný pracovní postup, který je našimi pracovníky dodržován na základně striktního firemního manuálu se naší firmě tohoto cíle daří  dosáhnout. Výškové práce jsou prováděny v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic. Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku.

Sorry, the comment form is closed at this time.