Led 172016
 

Včasná revize elektro odkryje komplikace elektrospotřebičů anebo hromosvodů o dost dříve, než dojde k nehodě s dopadem na poškozené zdraví, se ztrátou života a s majetkovými škodami. Opravdový stav elektrospotřebičů a elektroinstalací prokážou vlastníkům objektů revize elektrospotřebičů a revize elektro. Vzplanutím zamezí revize hromosvodů, jež se dělí na revize hromosvodů výchozí, revize hromosvodů periodické, ale i revize hromosvodů mimořádné.

Revize elektro Praha je orientována na revize elektro bez omezení napětí, jako i na revize elektro nářadí a revize elektrospotřebičů, zabezpečené revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V, včasné revize hromosvodů, stejně i revize elektro zařízení VN a VNN. Společnost se orientuje na montáž a správku elektro zařízení bez omezení napětí, dozoruje práci elektro zařízení bez omezení napětí „B“ příkaz. Nyní je společnost specialistou také na revize, opravy, servis nebo prodej elektroskútrů a oblíbených elektrokol.

Během revize elektrospotřebičů měřené elektrospotřebiče firma Revize elektro Praha označí poznávacími štítky, veškeré elektrospotřebiče budou pečlivě proměřeny a údaje se zapíšou do předem vytvořených revizních karet. V průběhu revize elektrospotřebičů se testují činnost a chod spotřebičů. Až nakonec se vystaví konečné ustanovení o skutečném stavu měřených elektrospotřebičů.

Veškeré uvedené revize elektro a revize hromosvodů jsou nutné dle vyhlášky a zákonů č. 262/2006 Sb. a číslo 309/2006 Sb. Při náhodném vzplanutí a úrazu elektrickým proudem pojišťovny můžou výrazně zkrátit pojistné plnění anebo nezaplatit nic v situaci, že vlastník objektu nedodržel zákonnou povinnost mít revize elektro a revize hromosvodů. Pokud inspekční útvar rozpozná, že vlastníkovi chybí aktuální revize elektro, se dávají pokuty až do 2 milionů korun. K získání certifikátu ISO a auditu na ISO potřebujete také platné revize elektro.

Sorry, the comment form is closed at this time.