Úno 172016
 

Potřebujete se naučit vypočítat rovnice a nerovnice? Základem je pochopit, že se obě skládají z pravé a levé strany, které obsahují funkci. Je dobré si umět funkce znázornit graficky, protože na první pohled uvidíte, zda má daná rovnice či nerovnice řešení. Je to jednoduché. Vezměme si rovnici a zakresleme obě funkce do soustavy souřadnic. Tam, kde se obě protnou, nalezneme řešení rovnice. Pokud se neprotnou, potom rovnice nemá žádné řešení.

Nejjednodušším typem rovnice je rovnice lineární, její grafickou podobou je přímka, složitějšími případy jsou potom rovnice kvadratické, exponenciální či logaritmické. Nerovnice se v mnohém podobají rovnicím, pouze mezi stranami není vždy jen rovnítko. Nejjednodušší jsou opět nerovnice lineární, jejichž řešení se velmi podobá řešení lineárních rovnic, jen s tím rozdílem, že nerovnice mívají obyčejně více kořenů, tedy řešení.

Abyste si ujasnili pravidla řešení rovnic a nerovnic a ekvivalentní úpravy, je třeba spočítat alespoň několik příkladů. Pomůže vám zajisté, když si potom výsledek budete moci zkontrolovat. Proto je tu pro vás matematický portál Příklady.com, který obsahuje rozsáhlé množství příkladů z různých oblastí matematiky. Na dané téma zde naleznete příklady a samozřejmě také správné výsledky. Počítáním si osvojíte základní dovednosti a správnost výsledku si jednoduše ověříte.

Vyzkoušejte také příklady na logaritmické rovnice a nerovnice, jejich zvládnutí je klíčové pro další pochopení výpočtů ve fyzice i chemii. Potřebujete-li získat cvik při řešení rovnic a nerovnic, navštivte portál Příklady.com a vyzkoušejte si výpočet jednoduchých i těžších příkladů. Příklady.com jsou tu pro každého, kdo si chce osvojit základní početní operace, jako zdroj příkladů včetně správných výsledků pro ověření.

Sorry, the comment form is closed at this time.