Rozdělovače pro ještě větší požitek z podlahového topení

Jak funguje podlahové topení, všichni víme a stejně tak je nám známo i to, jak příjemné jsou jeho účinky. Teplo, které proudí od nohou směrem vzhůru, je natolik dostatečné, že celková teplota v místnosti nemusí dosahovat takových hodnot, jako při jiném typu vytápění. Jakou funkci však u podlahového vytápění plní rozdělovače? Jedná se o velmi důležitý prvek celého systému. Používají se pro eliminaci spojů potrubí v podlaze. Místo toho je nahrazují na mnohem lépe přístupných místech – ve skříňkách rozdělovačů.

Skříně pro rozdělovače

Rozdělovače se umisťují do skříněk tomu určených. Jsou to speciální boxy, jejichž největší předností je nastavitelná velikost. Například skříň pro rozdělovače pod omítku můžete modifikovat do různých velikostí, ať už výškově či hloubkově. Co se výšky týče, rozměry se pohybují mezi 615 a 705 mm, hloubkovou stavitelnost počítejme v rozmezí 110 a 175 mm. Co se liší model od modelu, je šířka takových skříní. Od těch nejužších (435 mm) se můžete dostat až k 1030 mm šířce. Všechny tyto skříně pro rozdělovače jsou opatřeny zámkem a pro jejich výrobu se používá zejména ocel.

Sestavy rozdělovačů

Rozdělovače se kombinují do tzv. sestav rozdělovačů. Existují různé druhy, přičemž největší odlišnost spočívá v počtech vývodů. Různí se také komponenty rozdělovačů u jednotlivých sestav. Například sestava R5 s čerpadlem Alpha, vyrobená s mosazi, je zakončena ¾ koncovkou. Dále obsahuje ruční hlavici, kterou lze v případě potřeby nahradit elektronickým systémem, pro jehož ovládání se používá běžný pokojový termostat. Dále se v sestavě nacházejí ventily či průtokoměry, které měří v rozsahu 0 – 5l/min. Hlavní část tvoří čerpadlo pro zajištění cirkulace topné vody. V tomto případě mluvíme o čerpadlech Grunfos Alpha.