Pro 042014
 

Pro obchodování binární opce je dobré znát několik základních pojmů. Binární opce (anglicky bingy options, digital options) jsou krátkodobé finanční deriváty s vysokou potenciální návratností okolo 80 procent. Jsou velmi populární a dostupné, především pro svou jednoduchost, předvídatelnost a relativní transparentnost oproti svým podkladovým aktivům, kterými může být cokoliv od akcií až po měnu na trhu Forex. Strategie binární opce, na základě které realizujete své obchody Vám má pomoci predikovat, kterým směrem se bude pohybovat hodnota podkladového aktiva. Opce následně exspiruje v předem stanovenou dobu, například za 1 hodinu, ale i za několik měsíců, v závislosti na typu opce. Podle předpovědi pak následuje fixní zisk nebo fixní ztráta pro investora.

Pro další informace zapátrejte na internetu a navštivte jednu z řady tematických internetových stránek zaměřujících se na problematiku investic, například Cz trader. Mějte na paměti binární opce podvod, kterého se dopouští některé brokerské společnosti s pochybnými praktikami.

Pro 042014
 

Strategie binární opce je základní a nejdůležitější faktor, který ovlivní ztrátovost či ziskovost Vašich obchodů. Zisky se u různých opcí mohou zásadně lišit. Při obchodování binární opce se pohybují řádově od 65 až po stovky procent, záleží na expiraci a typu opce. Typicky krátkodobé opce (minutové až hodinové expirace) nabízejí zhodnocení okolo 80 procent. To znamená, že pokud do opce investujete například 100 dolarů, při správném odhadu směru pohybu opce získáte dolarů 180. 100 je návratnost prémia (investované částky) a 80 dolarů se pokládá za Váš čistý zisk.

Velké nebezpečí představuje pro binární opce podvod, kterého se dopouští mnoho brokerských společností, ve snaze získat od svých klientů co nejvíce peněz. Doporučujeme proto navštívit několik internetových serverů zabývajících se touto problematikou a na základě jejich doporučení se následně rozhodnout pro spolupráci s jedním z ověřených, spolehlivých a kvalitních brokerů.