CENTROPOL 2

CENTROPOL

 již na podzim roku 2011 ohlašoval výrazné změny nabídek zemního plynu. Centropol také samozřejmě později potvrdil snížení ceny plynu. Zhruba o deset – 25 procent na územích E.ON a Pražské plynárenské snižuje Centropol ceny zemního plynu. Centropol si od dominantního dodavatele RWE stále udržuje výrazný odstup „zmínil člen představenstva a obchodní ředitel společnosti CENTROPOL Lukáš Pokrupa“.

Více než 36.000 zákazníkům dodává v současnosti firma CENTROPOL zemní plyn. ´´ Obchodní ředitel a člen představenstva Lukáš Pokrupa společnosti CENTROPOL uvedl, že díky výrazně nízkým cenám zemního plynu bude společnost CENTROPOL získávat nové potencionální zákazníky“.

 

CENTROPOL nabídne lidem levnější plyn

Lidé v Praze a jižních Čechách se mohou od společnosti Centropol těšit na levnější plyn. Od ledna bude alternativní dodavatel Centropol nabízet o deset až 25 procent levnější plyn lidem v Praze a jižních Čechách. I několik stovek korun, tak mohou klienti společnosti Centropol ušetřit měsíčně.

CENTROPOL

 působí na českém trhu se zemním plynem od začátku roku 2010. Elektřinu firma CENTROPOL dodává od roku 2007 a v nynější době se stává největším alternativním dodavatelem elektřiny v České republice. Centropol dodává elektřinu přibližně 240.000 zákazníkům. V letošním roce přestoupilo k společnosti CENTROPOL téměř polovina zákazníků, kteří doposud působili u jiného dodavatele. Ve společnosti CENTROPOL  jsou především odběrateli domácnosti, které tvoří minimálně 80 procent zákazníků. Mezi další odběratele společnosti CENTROPOL patří organizace státní správy, obce, města nebo také střední a malé firmy. CENTROPOL  získává v segmentu domácností nejvýraznější podíl na trhu.  K hladině nízkého napětí se CENTROPOL vymezuje garancí nižší ceny pro zákazníky oproti ostatním dodavatelům.

http://www.centropol-energy-czech.cz/

CENTROPOL ENERGY

CENTROPOL ENERGY nabídne lidem levnější plyn

Lidé v Praze a jižních Čechách se mohou od společnosti Centropol ENERGY těšit na levnější plyn. Od ledna bude alternativní dodavatel Centropol Energy nabízet o deset až 25 procent levnější plyn lidem v Praze a jižních Čechách. I několik stovek korun, tak mohou klienti společnosti Centropol Energy ušetřit měsíčně.

Centropol Energy

 již na podzim roku 2011 ohlašoval výrazné změny nabídek zemního plynu. Centropol Energy také samozřejmě později potvrdil snížení ceny plynu. Zhruba o deset – 25 procent na územích E.ON a Pražské plynárenské snižuje Centropol Energy ceny zemního plynu. Centropol Energy si od dominantního dodavatele RWE stále udržuje výrazný odstup ´´zmínil člen představenstva a obchodní ředitel společnosti CENTROPOL ENERGY Lukáš Pokrupa“.

Více než 36.000 zákazníkům dodává v současnosti firma CENTROPOL ENERGY zemní plyn. ´´ Obchodní ředitel a člen představenstva Lukáš Pokrupa společnosti CENTROPOL ENERGY uvedl, že díky výrazně nízkým cenám zemního plynu bude společnost CENTROPOL ENERGY získávat nové potencionální zákazníky“.  

CENTROPOL ENERGY , a.s.

 působí na českém trhu se zemním plynem od začátku roku 2010. Elektřinu firma CENTROPOL ENERGY , a.s. dodává od roku 2007 a v nynější době se stává největším alternativním dodavatelem elektřiny v České republice. Centropol Energy dodává elektřinu přibližně 240.000 zákazníkům. V letošním roce přestoupilo k společnosti CENTROPOL ENERGY , a.s.  téměř polovina zákazníků, kteří doposud působili u jiného dodavatele. Ve společnosti CENTROPOL ENERGY jsou především odběrateli domácnosti, které tvoří minimálně 80 procent zákazníků. Mezi další odběratele společnosti CENTROPOL ENERGY patří organizace státní správy, obce, města nebo také střední a malé firmy. CENTROPOL ENERGY  získává v segmentu domácností nejvýraznější podíl na trhu.  K hladině nízkého napětí se CENTROPOL ENERGY vymezuje garancí nižší ceny pro zákazníky oproti ostatním dodavatelům.

http://www.centropol-energy-czech.cz

centropolenergy-plyn.cz

Společnost Centropol Energy,

při prodeji elektřiny a zemního plynu neporušuje zákon o ochraně spotřebitele a nepoužívá klamavé či nekalé praktiky. 

 

Vyplývá to ze závěrů hloubkové kontroly Energetického regulačního úřadu (ERÚ), o kterých ve čtvrtek informoval obchodní ředitel Centropolu Lukáš Pokrupa.

ERÚ tuto kontrolu zahájil už v říjnu loňského roku. Výsledky šetření předali zástupci ERÚ společnosti Centropol Energy ve středu.

„Při kontrole provedené 12. října 2011 u Centropol Energy nezjistili pověření kontrolní pracovníci Energetického regulačního úřadu porušení kontrolovaných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele při výkonu licencované činnosti,“ zní závěr šetření kontrolorů ERÚ u největšího alternativního dodavatele elektřiny. Dokládá tak, že společnost při získávání nových zákazníků dodržuje veškeré zákonné postupy.

Centropol Energy:

„V průběhu kontroly jsme poskytli pracovníkům ERÚ veškerou podporu a součinnost. Umožnili jsme prošetření více než stovky různých dokumentů a záznamů souvisejících s naší činností. Pozitivní výsledek šetření pro naši společnost jsme předpokládali. Potvrzuje, že jsme seriozním podnikatelským subjektem na trhu s energiemi a že poskytujeme zákazníkům veškeré potřebné informace pro jejich rozhodnutí o změně dodavatele energií. Dokládá to také naši snahu působit dlouhodobě na trhu a posilovat naši pozici významného dodavatele energií,“ komentoval výsledky šetření obchodní ředitel a člen představenstva největšího alternativního dodavatele elektřiny Lukáš Pokrupa.

ERÚ se u Centropol Energy zaměřil na dodržování zákona o ochraně spotřebitele. V jeho rámci pak především na možné používání klamavých a nekalých praktik a správné informování o cenách produktů. Část šetření se týkala také toho, zda nejsou obchodní praktiky zaměřeny na staré lidi, kteří jsou kvůli věku zvlášť zranitelní. Vzhledem k tomu, že drtivá většina zákazníků Centropol Energy je mladší 65 let, ERÚ konstatoval, že se firma „nedopouští nekalých obchodních praktik tím, že by se při vyhledávání potenciálních konečných zákazníků zaměřila na osoby ve vyšším věku.“

ERÚ také kontroloval, zda Centropol Energy správně informuje zákazníky o cenách svých produktů. „Ke všem poskytovaným produktům a službám souvisejících s obchodem s elektřinou a plynem má Centropol Energy zpracované ceníky, které jsou k dispozici v obchodních prostorách společnosti, mají je k dispozici obchodní zástupci pro komunikaci se zákazníky a všechny ceníky jsou zveřejňovány na webových stránkách společnosti. Porušení nebylo zjištěno,“ uvádí se v závěru šetření ERÚ.

Úřad namátkově kontroloval i tzv. verifikační nahrávky, které Centropol Energy pořizuje u každého zákazníka, s nímž byla smlouva sjednána prostřednictvím obchodního zástupce. „Díky těmto nahrávkám, ve kterých si ověřujeme veškeré údaje z uzavřené smlouvy, můžeme téměř vyloučit, že by došlo k podvodným či neseriozním převodům zákazníků od jiných dodavatelů k naší společnosti,“ doplnil Pokrupa.

Společnost Centropol Energy působí na trhu s elektřinou od roku 2007, kde je v současné době největším alternativním dodavatelem v Česku. Elektřinu dodává více než 250 tisícům zákazníků, přičemž v loni získal téměř polovinu všech zákazníků, kteří změnili svého dodavatele. Zemní plyn dodává společnost více než 40 tisícům zákazníků. Odběrateli jsou především domácnosti, které tvoří více než 80 procent zákazníků. Mezi další patří města, obce, organizace státní správy či malé a střední firmy. Nejvýraznější podíl na trhu firma v současnosti získává v segmentu domácností. Společnost Centropol Energy je součástí holdingu, kde jednotlivé firmy působí na trhu s elektřinou už od roku 2002. Na trh se zemním plynem vstoupila firma na začátku roku 2010. Za rok 2011 společnost odhaduje tržby na úrovni 4,5 miliardy korun, což je meziročně více než dvojnásobek.

 

www.centropol-energy-czech.cz