Mobilní WC – přenosná toaleta

Jsou místa, na kterých z různých důvodů nelze využít klasické toaletní mísy. Nejčastějším důvodem je absence odpadu, tedy kanalizace, nebo odpadní jímky. Pokud se jedná například o chatu, kde nejsou nároky na toaletu vysoké, lze využít mobilní wc. To má své největší výhody právě ve snadném použití a navíc nevyžaduje přívod vody. Pro některé z Vás bude nezanedbatelným plusem těchto toalet fakt, že jsou ekologicky šetrné k životnímu prostředí. Mobilní záchody znají velmi dobře také obyvatelé karavanů a houseboatů.

Druhy mobilních toalet

Nejrozšířenější skupinu mobilních WC zastupují tak zvané chemické wc. Ty sestávají ze dvou základních prvků. Nádržka na vodu slouží ke splachování a lze do ní použít i různé vůně, které zmírňují zápach toalety. Veškerý bio odpad spolu s vodou končí ve sběrné nádobě, do které se přidává i speciální chemický přípravek. Ten napomáhá rozkladu výkalů a pohlcuje zápachy. U chemických záchodů je vhodné využívat toaletní papír, který je k nim určen. Na rozdíl od toho obyčejného se podstatně lépe rozkládá.

Druhou skupinou jsou ekologické separační mobilní toalety. Tyto toalety 100% recyklují odpad. Separační se nazývají proto, že separují tuhý odpad od odpadu tekutého. Tekutý odpad je odváděn z toalety do jiné nádoby a lze použít jako hnojivo. Tuhý odpad je vysušen a lze jej také použít jako hnojivo. Při správném používání ekologické separační toalety tak nevzniká žádný odpad.

Další skupinou jsou kompostovací záchody. Základem těchto je speciální substrát. Výsledkem je suchá kompostovací směs, kterou lze využít ve Vaší zahrádce jako kvalitní hnojivo. Kompostovací WC jako jediné získalo mezinárodní ekologický certifikát.

Ceny mobilních WC

Při výběru mobilního WC je nutné zvážit především jeho velikost. Pokud bude WC využívat jen jedna osoba, stačí se poohlédnout po menších výrobcích. V opačném případě si lze vybrat i z toalet, které jsou určeny pro používání více lidmi. Ceny například chemických wc začínají na ceně kolem dvou tisíc korun.