Rozeznání vlastního já, vleklé deprese a obvyklé krize středního věku pomáhá řešit řízený koučink

V životě se každý potkává s rozdílnými strachy. Například mluvíme o strachu o rodinu, náleží sem také strach o vlastní zdraví, strach z nemoci, rozmanité deprese, ale také krize středního věku. Mnohdy tyto stavy lidé řeší užíváním léků, docházejí za psychology, upínají se k návykům, unikají realitě, převládá v nich vztek, nepříjemní, mohou se i sebepoškozovat. Nic z uvedeného nekončí dobře. Máme spásnou možnost, opírající se základní porozumění vlastní síle, porozumění sám sobě, svých důležitých vlastností, v neposlední řadě se z každého stává silná osobnost.

Různé programy Moje síla dovedou u klientů udělat optimální předpoklad pro osobní rozvoj. Klienti dosáhnou lepší duševní a fyzické kondice, díky níž budou jednoduše čelit nástrahám života, osudovým zádrhelům, přemůžou strachy, souběžně objeví cestu, jak se vyvarovat přetvářky při vytváření přátelství. Řízený koučink je zaměřen na objevení jedinečné osobnosti, která přijímá a dává, dovede se ponaučit z neúspěchu, dovede zdolat krize středního věku, dá sbohem depresi, vzepře se závislostem, avšak nezbaví se svojí empatie, užije si své tužby a přání a bude se těšit z každého nového rána.

V nabízených programech Moje síla si každý najde ideální kurz dle svých požadavků. Naše Roční programy jsou zaměřeny na klienty, kteří rozvoji svojí síly chtějí budovat dlouhodobě s patrným posunem v krátkém časovém období. Hlavní úloha průběžných programů tkví v primárním seznámením se s lektorskými kurzy. Do našich pobytových programů směřují jednorázové intenzivní kurzy. V individuálních programech se koučink Moje síla zaměřuje individuální osobnostní rozvoj.

Nemilé deprese a krize středního věku se oddálí s projektem Moje síla

Úplně nulový zájem o zaměstnání, pocit ztráty mužství, libida,  krize středního věku, stres. To jsou představy, které trápí mnohého muže. Kde se nachází lidský úděl? Jakým způsobem se dají zvládat stres, nepřátelské postoje, úzkostné stavy, deprese, tušení, že náš život už nemá cenu? Rozvojový projekt Moje síla se orientuje na ty chlapy, již se stále točí v bludném kruhu, mají potíže s vlastní realizací, zabývají se spiritualitou. Program se soustředí rovněž na chlapy, již by chtěli mít skvělou kondičku, nebo chtějí mít jasné myšlení a umět se radovat ze života.

Obracíme se i na ty, kdo se chce odlišit, kdo hledají nový životní směr, rádi by poznali cokoli odlišného, než je doteď potkalo. Profesionální koučing dává pomocnou ruku mužům nacházejícím se na životních křižovatkách, nebo dá radu těm, kdo dychtí po osobní změně. Jelikož nám je důvěrná i spiritualita, a proto se program soustředí jak na duševní pohodu, tak na odpovídající fyzický růst a perfektní kondičku. Na to se zaměřují naše programy.

Profesionální koučing Ročního programu pracuje se Silou Těla a Silou Mysli, je připraven hlavně pro vytrvalce. Ale program Chci změnu je zase orientován na Sílu Srdce. Pobytové programy za hranicemi Česka se soustředí na koučing pro Cestu poznání a růst Síly. Sporty jako thajský box, běhání případně free diving dokreslují lekce duševního vývoje, koučing projevů emocí a sebeúcty. Do Průběžného programu se zájemci o koučing můžou přihlásit kdykoliv během roku, přednášky probíhají v Praze. Během lekcí thai boxu a budování fyzičky je čas na meditace a relaxaci. Trénink mozku je založen na fyziologické podstatě, vede jej Síla Myšlenky. Pro každého jednotlivce je sestaven Individuální program tak, aby se protrénoval, přivodil si duševní pohodu, dostal se z tísně, přišel na sebepoznání a nalezl hlubokou harmonii.

Psycholog Praha

PhDr. Michal Novák, psycholog a psychoterapeut – poskytuje služby klinické psychologie – psychologické poradenství a psychoterapie v Praze. Individuální, párová a rodinná psychoterapie pro dospívající a dospělé. Psychoterapie je poskytována v klidných prostorách v Praze na Karlově náměstí. Psycholog nabízí psychologickou pomoc v různých životních situacích – deprese, úzkosti, konflikty, traumata. Terapie poruch spánku, psychosomatických obtíží. Zvládání závislostí (alkohol, drogy, vztahy, jídlo), poruchy příjmu potravy, partnerské vztahy, malá sebedůvěra. Psychoterapie mentální bulimie a anorexie. To vše u psychologa na Praze 2.