Myslivost a lovectví

Myslivost je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři, jako součást ekosystému, a spolková činnosti směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, jako součást kulturního dědictví.
Takto by se dalo na myslivost a lovectví pohlížet velice odborně. Ovšem kdo se myslivostí zabývá, tak moc dobře ví, že je to ničím nekončící a tvrdá práce. Správný a oddaný myslivec by měl být především zodpovědným ochráncem přírody. Ovšem jak to tak ve společnosti bývá, i u myslivců se najdou jedinci, kteří kazí dobré jméno české myslivosti a široká společnost se pak domnívá, že každý myslivec je jen nebezpečný a chtivý člověk, který střílí na vše živé.
V dnešní moderní době proto vznikají různé sociální servery, na kterých se ti „zodpovědní“ myslivci sdružují, vyměňují si své zkušenosti (i ty negativní), zveřejňují fotografie, videa… Toto je tedy jeden ze způsobů jak nechat širší veřejnosti nahlédnou pod pokličku jinak uzavřené skupiny lidí a zjistit více informací o této krásné a bohulibé činnosti.
České myslivosti a lovu zdar!