Zálohové financování pohledávek před splatností s factoringem

Factoring je předem smluvené průběžné odkupování pohledávek, většinou se splatností do 180 dnů, společností zaměřenou na factoring. Dodavatelé zboží nebo služeb na tento podnik postupují pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Tento podnik se tím pádem stává věřitelem a přebírá od dodavatele všechna rizika a obyčejně vám vyplatí část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Factoring – výhody pro vás

Díky  faktoringu  je možné s odběrateli jednat o něco pružněji, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dní, a také tím vyzískáte konkurenční výhody. Sami si pak rovněž můžete zvolit dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Překvapit vás pak také nemohou sezonní výkyvy ve výdajích a příjmech.

K čemu je určen regresní factoring?

Regresní factoring je, zálohové financování krátkodobých pohledávek před splatností společností provozují factoring. Splatnost faktur pak mohou představovat 2 týdny až 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než odběratel krátkodobou pohledávku uhradí faktorovi, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Regresní faktoring je hojně využívaným produktem díky nízké ceně srovnatelné s bankovním úvěrem.

Factoring s pojištěním, bezregresní factoring a kreditní riziko

Při bezregresním  faktoringu  faktoringová firma přebírá riziko za postoupené pohledávky, toto kreditní riziko je pak automaticky převedeno na specializovanou pojišťovnu, a právě z toho důvodu se mu také říká factoring s pojištěním. S bezregresním factoringem lze financovat lhůty splatnosti u vašich důležitých odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresní factoring bývá rovněž využíván při dodávkách neprověřeným odběratelům, případně třeba do zahraničí.