Jak správně vybrat fotbalový míč

Při výběru fotbalového míče je důležité správně vybrat velikost míče, materiál, ze kterého je míč vyroben a jestlifotbalový míč bude zápasový nebo tréninkový. Míč je pro fotbal velmi důležitý, bez míče se prostě fotbal hrát nedá, proto vám pomůžeme s výběrem fotbalového míče.

brazuca

Velikost míče

Při výběru míče je důležité vědět pro koho je určen. Nejpoužívanější velikost fotbalového míče je číslo 5 a míč je určen pro dospělé, dorostence a starší žáky. Menší míče ve velikosti 4 a 3 jsou určeny pro nižší věkovou kategorii, mladší žáky a přípravku.

Materiál

Dalším krokem při výběru fotbalového míče je potřeba vědět, na kterém povrchu se bude s fotbalovým míčem hrát. Na každý povrch je potřeba zvolit odlišný fotbalový míč, na přírodní a umělou trávu jsou určené klasické míče s běžným pláštěm, pro tvrdé povrchy a škváru je potřeba zvolit fotbalový míč s odolnějším pláštěm.

FIFA Quality

Fotbalové míče, které projdou testem FIFA Quality jsou označeny logem FIFA Approved nebo FIFA Inspected. Míčeprocházejí sedmi testy, které musí splnit, aby získaly ocenění. Testy simulují nároky, které jsou vyvíjeny na míč během zápasu.

Test FIFA Quality

  1. Test obvodu – obvod míče se měří na 10-ti různých bodech a počítá se průměr. Míče FIFA Inspected (velikosti 5) musí mít 68 – 70 cm po obvodu. FIFA Approved musí mít 68,5 – 69,5. Rovnoměrný obvod je důležitý pro spolehlivou funkci míče.
  2. Test kulatosti – obvod míče se měří na 16-ti různých bodech a počítá se průměr. Rozdíl nesmí být větší než 2% u míčů FIFA Inspected, 1,5% % u míčů FIFA Approved. Nevyrovnané švy můžou změnit tvar míče.
  3. Test odrazu – míč se pustí 10x z dvoumetrové výšky na ocelovou desku. Míč FIFA Inspected se musí odrazit do výšky 115-165, míč FIFA Approved do výšky 120-165cm. Rozdíl těchto odrazů nesmí být víc než 10cm.
  4. Test váhy – míč se váží třikrát v uzavřené skříňce. Míč FIFA Inspected musí vážit 410-450g, míč Approved 450-455g.
  5. Test savosti – přístroj mačká míč a točí se s ním 250x ve vaně plné vody. Míč FIFA Inspected nesmí nasát víc než 15% vody dle hmotnosti, míč FIFA Approved víc než 10%.
  6. Test ztráty tlaku – míč se nafoukne do 1.0 bar. Míč FIFA Inspected nesmí ztratit víc než 25% vzduchu během 72 hodin, míč FIFA Approved víc než 20%. Míč, který ztratí tlak během zápasu, se může chovat nepředvídatelně.
  7. Test zachování tvaru a velikosti – míč se střílí 2 000x proti ocelové desce rychlostí 56km/h. Švy a vzduchový ventil nesmí být poškozené.  Ztráta tlaku a změny obvodu musí být minimální.