A co drží v práci vás?

Zeptala jsem se několika svých známých, proč jsou v práci spokojení, nebo proč v ní setrvávají, i když spokojení nejsou. Těch v práci opravdu spokojených jsem našla ve svém okolí jen pár. Většinou tito lidé nemají prostě v povaze si neustále stěžovat. I na dotaz, jak se mají, odpovědí vždy pozitivně, což u českého národa nebývá příliš běžné. A proč nepodají výpověď ze zaměstnání ti, kteří spokojení nejsou?
Samostatná je kategorie věčných stěžovatelů. Ti nejsou spokojení nikdy s ničím a ještě mají potřebu to neustále ventilovat navenek. Ve skutečnosti jim tento stav vlastně vyhovuje a nevyřešila by ho ani výpověď ze zaměstnání, protože v nové práci by si jistě brzy našli řadu věcí, které jim budou opět vadit. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tito zaměstnanci mívají na chod firmy velmi negativní vliv. U starší generace převládá jednoznačně strach. Jak a kde hledat práci, obavy z konkurence mladších uchazečů, kteří ovládají mnohem lépe cizí jazyky i práci s počítačem, z pohovorů a dotazů personalistů, ale také z toho, že by museli začínat znovu od začátku. Mladší generace se dělí na dva tábory. První drží v práci peníze a kariérní postup, druhý tvoří tzv. pohodáři, kteří mají v práci rádi svůj klid a zajetou rutinu a vyhovuje jim skutečnost, že nemusejí nikomu nic dokazovat a mohou si v klidu užívat osobní život, který jim jejich práce nijak nenarušuje. Jen zřídka někdo uvedl dobrý pracovní kolektiv, a když, tak za čas podali výpověď postupně skoro všichni jeho kolegové a sešli se v jiné firmě. Občas někdo řekl, že ho baví samotná práce, ale brzy už dělal tutéž práci u konkurence.
Zkuste si také odpovědět na otázku, co vás vlastně drží ve stávajícím zaměstnání, a zvažte, zda není čas začít si hledat novou práci.

Jak má vypadat správný životopis?

Vžijte se do role personalisty a zamyslete se nad tím, co by ho asi nejvíce zajímalo a kolik asi tak stráví nad vaším životopisem času. Ne moc. Přibližně několik sekund. Především proto, se ustoupilo od staré formy životopisu, které spíše připomínali slohovou práci. V dnešní době je již na většině pozic vyžadován tzv. strukturovaný životopis, který je nesrovnatelně kratší a přehlednější. Personalista si opravdu může dovolit strávit nad ním několik sekund tím, že zjistil, co ho nejvíce zajímá a co je pro něj prioritní.

Nezapomínejte však na to, že i strukturovaný životopis má jasná pravidla, která je nutno dodržovat. Životopis by měl být vizuálně přitažlivý, nicméně nepřehánějte to. Napište jej na čistý bílý formát papíru, použijte okraje a nepopsané místo pro snadnou orientaci v textu. Používejte jeden druh písma, nejlépe ty nejzákladnější, v kudrlinkách se personalistovi bude číst těžko. V jednoduchosti je síla a u tohoto typu životopisu to platí dvojnásob. Požaduje-li váš zaměstnavatel l fotografii, dbejte na to, aby byla v pravém horním rohu. Formát fotografie je obvykle stejného formátu jako například na pas či občanský průkaz. Rozhodně se nehodí fotografie z oslav či dovolených.

Rozhodně se nesnažte přetvořit strukturovaný životopis na slohovou práci. Strukturované životopisy by totiž neměly přesahovat více, než 2 listy formáte A4. Chcete-li budoucího zaměstnavatele zaujmout, zašlete životopis ve velké obálce. V případě emailu, použijte formáty, které nezpůsobí problémy při otevírání.