Led 232016
 

V životě se každý potkává s rozdílnými strachy. Například mluvíme o strachu o rodinu, náleží sem také strach o vlastní zdraví, strach z nemoci, rozmanité deprese, ale také krize středního věku. Mnohdy tyto stavy lidé řeší užíváním léků, docházejí za psychology, upínají se k návykům, unikají realitě, převládá v nich vztek, nepříjemní, mohou se i sebepoškozovat. Nic z uvedeného nekončí dobře. Máme spásnou možnost, opírající se základní porozumění vlastní síle, porozumění sám sobě, svých důležitých vlastností, v neposlední řadě se z každého stává silná osobnost.

Různé programy Moje síla dovedou u klientů udělat optimální předpoklad pro osobní rozvoj. Klienti dosáhnou lepší duševní a fyzické kondice, díky níž budou jednoduše čelit nástrahám života, osudovým zádrhelům, přemůžou strachy, souběžně objeví cestu, jak se vyvarovat přetvářky při vytváření přátelství. Řízený koučink je zaměřen na objevení jedinečné osobnosti, která přijímá a dává, dovede se ponaučit z neúspěchu, dovede zdolat krize středního věku, dá sbohem depresi, vzepře se závislostem, avšak nezbaví se svojí empatie, užije si své tužby a přání a bude se těšit z každého nového rána.

V nabízených programech Moje síla si každý najde ideální kurz dle svých požadavků. Naše Roční programy jsou zaměřeny na klienty, kteří rozvoji svojí síly chtějí budovat dlouhodobě s patrným posunem v krátkém časovém období. Hlavní úloha průběžných programů tkví v primárním seznámením se s lektorskými kurzy. Do našich pobytových programů směřují jednorázové intenzivní kurzy. V individuálních programech se koučink Moje síla zaměřuje individuální osobnostní rozvoj.