Jak zavlažovat zahradu? Pomohou zavlažovací systémy a čerpadla

Při rostoucích cenách vodného a stočného je úsporné zavlažování zahrady velkou starostí snad každého zahrádkáře. Dnes se o závlahy starají zavlažovací systémy a zahradní čerpadla.

Nejvhodnější druh zavlažování závisí na velikosti zahrady, zdroji vody i typu zahrady (zeleninová, okrasná). Ideální je vlastní zdroj vody nebo alespoň zásobník vody dešťové. Volit můžete mezi automatickým závlahovým systémem nebo povrchovým rozvodem.

Jaké čerpadlo vybrat?

Srdcem povrchového zavlažovacího rozvodu jsou kvalitní zahradní čerpadla. Protože se ponorná čerpadla ponořují do vody, rozhoduje v první fázi výběru čerpadla kvalita vody – vybíráme čerpadlo buď na čistou vodu, nebo kalové čerpadlo. Při výběru je dalším rozhodujícím faktorem výtlačná výška (převýšení mezi hladinou čerpané kapaliny a místem, kam se voda dopravuje) a množství dopravené tekutiny.

Dalšími hledisky může být, jak často budeme potřebovat vodu čerpat, cenová dostupnost apod. Z nabídky ponorných čerpadel si můžete vybírat odstředivá na čistou vodu nebo kalová na vodu znečištěnou, vřetenová, elektromagnetická vibrační či sudová.

Odstředivá čerpadla

Odstředivá čerpadla je možné použít pro čerpání ze studní nebo vrtů bez omezení hloubky, na pitnou nebo čistou užitkovou vodu, vyprazdňování jezírek a bazénů, pro fontány a jiné odčerpávání v domácnostech a zahradách, domácí vodárny rodinných domů a chat, pro postřik a zavlažování zahrádek. Pro čerpání závlahové vody ze sudů a nádrží lze použít nejmenší ponorná čerpadla s plochým dnem.

Kalová čerpadla

Konstrukce těchto čerpadel umožňuje jejich použití při čerpání kapalin s obsahem nečistot různé velikosti. Kalová čerpadla je možné použít na čerpání špinavé vody z praček, sprch a dřezů umístěných ve sklepních částech domů do kanalizace, vyčerpávání zaplavených sklepů. Nesmíte je použít pro čerpání splaškové vody. K tomu však poslouží odstředivá kalová čerpadla s řezacím zařízením (s noži).

Vřetenová čerpadla

Jejich předností je velká výtlačná výška. Toto čerpadlo využijete při čerpání z větších hloubek než 8 metrů. Vhodné je pro pitnou i čistou užitkovou vodu, studny, domácí vodárny, pro zavlažování zahrady apod.

Vibrační čerpadla

Elektromagnetická vibrační čerpadla mají místo elektromotoru elektromagnet, který podle frekvence střídavého napětí v rozvodu elektřiny přitahuje ocelovou kotvu uloženou v gumě a vhání vodu do potrubí. Jejich předností je dopravní výška až 40 m, nedostatkem choulostivost na vniknutí nečistot, malý maximální průtok a omezená doba provozu. Jsou vhodná pro čerpání pitné a čisté užitkové vody ze studny.

Sudová čerpadla

Sudová čerpadla jsou určena k čerpání kapalin například z transportních sudů a kontejnerů. Chataři, chalupáři a zahrádkáři využijí sudové čerpadlo především pro vyčerpávání čistých kapalin ze sudů (dešťové vody k zálivce) popřípadě znečištěné vody z jímek.

Kdy zavlažovat

Chytrým řešením je připojit systém zavlažování na automatický časovač, který se o trávník postará i v době, kdy se vám to nehodí. Zavlažování spustí v předem určený čas, a v den, který si sami vyberete. Zavlažování trávníku je nejlepší zpravidla brzy ráno nebo v podvečer, kdy je odpařování díky nízké teplotě nejmenší. Kruhové a oscilační postřikovače můžete nasměrovat přesně tam, kam je potřeba, takže využívají vodu mnohem efektivněji. To se při průměrné roční spotřebě 360 litrů vody na zálivku 1 m2 trávníku vyplatí. Zbytečnému kropení účinně zabrání čidlo půdní vlhkosti nebo dešťový senzor.

Jak vybírat čerpadlo

Následující průvodce při výběru čerpadla Vám umožní zorientovat se v nabídce čerpadel a vybrat si takové čerpadlo, které bude vyhovovat Vašim požadavkům a potřebám. Před koupí čerpadla je nutno zodpovědět několik otázek, které jsou pro jeho výběr velmi důležité.

Hloubka a vzdálenost čerpané vody

V prvé řadě je důležité vědět, odkud se bude voda čerpat. Zdrojem vody může být např. vrt, studna, vodní nádrž nebo vodní tok. Velmi důležitou roli hraje také vzdálenost vodního zdroje a výškový rozdíl vody. Znalost výškového rozdílu vody je nezbytná ke stanovení výkonu čerpadla, pro jeho zjištění je nutno sečíst všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičíst ztrátu 1m výšky za každých 10 m délky potrubí. Výpočet této veličiny Vám usnadní kalkulátor výpočtu dopravní výšky.

Při čerpání vody z menších hloubek je možno použít povrchová čerpadla, ve větších hloubkách je použít ponorná čerpadla. Vzdálenost od zdroje vody je také důležitým faktorem a určitou roli hraje také bezpečnostní hledisko. Hrozí-li nebezpečí krádeže, je lepší použít povrchové čerpadlo na vlastním pozemku, než ponorné u zdroje vody.

Tlak a množství vody

Musíme také zjistit potřebný tlak vody v místě spotřeby, pro jeho výpočet je nutno znát počet a druh spotřebičů vody jako jsou pračka, myčka nádobí a také předpokládanou spotřebu vody.

Důležité také je, jak často se čerpadlo bude používat. Pro příležitostné čerpání vody postačí plastiková čerpadla, pro stálé použití jsou vhodnější nerezová čerpadla. Významným kritériem při rozhodování o volbě čerpadla je také množství vody, které se bude čerpat, což samozřejmě ovlivňuje výkon čerpadla.

Stupeň znečištění čerpané vody

Velmi důležitou roli hraje také kvalita a stupeň znečištění vody. Pitnou vodu je možno čerpat z podzemních zdrojů buď pomocí povrchových odstředivých čerpadel, nebo ponorných čerpadel. Při čerpání čisté užitkové vody z přírodních a umělých nádrží je nutno zabránit vnikání nečistot do čerpadla pomocí sacího koše, pro mírně znečištěnou vodu se používají čerpadla kalová.

Pro čerpání splašků se hodí čerpadla litinová a nerezová, která jsou pro tento účel vybavena především tvarem oběžného kola. Často je nutno použít čerpadlo s řezacím zařízením, které pevné nečistoty nejdříve rozdrtí a potom vyčerpá. Při čerpání vody obsahující písek se používají stavební kalová čerpadla odolná proti pískům.

Konstrukce čerpadel

Dle konstrukce je čerpadla možno rozdělit na odstředivá, vřetenová a vibrační. Nejrozšířenější jsou odstředivá čerpadla, která mohou být i samonasávací. Vřetenová čerpadla přepravují vodu otáčením nerezového šneku, jejich nedostatkem je omezený průtok. Vibrační čerpadla používají elektromagnet, který vhání vodu do potrubí pomocí ocelové kotvy. Tato čerpadla mají velký výtlak, jsou ale choulostivá na vniknutí nečistot.

Čerpadla je možno používat i elektrického proudu, na trhu jsou čerpadla s benzínovým nebo naftovým motorem, případně je možno použít i ruční pumpu. Pokud hodláte použít čerpadlo na třífázový proud, ověřte si jeho dostupnost v místě použití.