Ideální sekačky na trávu

Není snad zahrady, kde by nebylo zapotřebí řešit sečení trávy. Pokud trávu nepěstujete pro domácí zvířectvo a chcete ji mít udržovanou, pak je na místě pořízení kvalitní sekačky na trávu, která je v tomto oboru vítaným pomocníkem. Sekačky na trávu jsou vyráběny ve dvou hlavních variantách:
1. elektrické sekačky na trávu. Jejich manipulační prostor je omezen na dosah elektrického kabelu, který zajišťuje napájení motoru sekačky. Tyto sekačky se spíše hodí jen pro sečení trávy v blízkém okolí stavení. Rozhodně nejsou dosti vhodné na větší travnaté ploch, poněvadž potřeba elektrického kabelu k provozu sekačky činí sečení trávy nepohodlným.

2. benzínové sekačky na trávu již nejsou limitované elektrickým kabelem a je možné je používat na větších travnatých plochách. Pokud se travnatá plocha nachází ve svažitém terénu, pak je výhodnější si pořídit sekačku trávy s pojezdem. Pojezd (hnaná zadní kola) jsou ideální všude tam, kde by sečení trávy sekačkou mohlo být fyzicky náročné. Hnaná kola pomohou obsluze sekačky zdolávat svažitý nebo rozlehlý terén a činit tak práci komfortnější.

Eko-Produkty.Cz