Čvn 062012
 

Daň z převodu nemovitosti

Každý kdo prodává nemovitost, by měl počítat s tím, že bude platit daň z převodu nemovitosti. Jedná se o jednorázový poplatek příslušnému finančnímu úřadu, kde se nemovitost nachází.

Předmětem daně je úplatný převod a přechod vlastnictví k nemovitosti, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Poplatníkem je ve většině případů prodávající. Kupující by si měl tuto skutečnost řádně ověřit, protože v případě, že daň nebude uhrazena, stát bude tuto částku vymáhat po něm jako po ručiteli.

Daň se platí z kupní nebo odhadní ceny (vždy z té vyšší) a sazba daně jsou 3%. Tuto částku je potřeba uhradit do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán nový majitel na list vlastnictví.

Součástí daňového přiznání je znalecký posudek a ověřená kupní smlouva (popřípadě jiná listina, která potvrzuje vlastnické vztahy). Znalecký posudek se v některých případech nevyžaduje.

Osvobození od daně z převodu nemovitosti mezi nejběžnější případy patří koupě novostavby, nebo jiného objektu, který nebyl ještě nikdy používán.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.