Krby a kamna zahřejí tělo i romantickou duši

Krby a kamna zahřejí tělo i romantickou duši

Zvolte správný typ

Krbové vložky jsou jednoplášťové a dvouplášťové konstrukce, k jejich výrobě se používá litina nebo ocel. Obě varianty nabízejí rozdílné užitné vlastnosti, avšak srovnatelnou účinnost a životnost. Podstatným momentem je způsob předávání tepla a tím i způsob použití.
Litinové vložky mají vyšší teplotu v topeništi a využívají převážně akumulaci tepla. To je předáváno okolnímu prostředí sáláním, v menší míře konvekcí. Ocelové krbové vložky využívají z větší části systém ohřevu proudícího vzduchu – konvekcí s menším podílem akumulace a nižší provozní teplotou. K vytopení bezprostředního okolí jsou proto vhodné jednoplášťové akumulační krbové vložky, které kvůli menšímu využití bývají cenově přístupnější. Oproti tomu dvouplášťové varianty umožňují teplo rozvést do přilehlých prostor, jejich cena díky bohatší výbavě bývá vyšší.

Jak zvýšit komfort u krbu

Účinnost systému a komfort obsluhy zvyšují doprovodné součásti instalace, například ventilátory na urychlení výměny teplého vzduchu, systém regulace tepelného výkonu, průtok vzduchu a další. Zaměřme pozornost alespoň na některé z nich.

U standardních vložek se tepelný výkon reguluje mechanickým táhlem, případně termostatem. Tím, že můžeme kontrolovat teplotu, snižujeme spotřebu paliva a docilujeme plynulejšího spalování, takže se nám zařízení lépe obsluhuje. U teplovzdušných systémů můžeme rovněž plynule regulovat otáčky ventilátorů foukajících teplý vzduch.

Podmínka pro skvělý výsledek

Účinnost krbu je podmíněna perfektně těsnicí spalovací komorou. Standardně se k utěsnění používá šamotová šňůra, její životnost je však jen několik let. Po určité době je nutné ji vyměnit. Nejmodernější modely jsou vybaveny bezkonkurenčním řešením v podobě nerezového těsnění (některé firmy používají jiný kov), které je na věky. Těsnost si můžete ověřit jednoduchým způsobem: do dvířek přivřete list papíru, nejde-li vytáhnout, pak je těsnění dostačující, v opačném případě se musí vylepšit.

Krbová kamna

Více se múžete dočíst v celém článku Krby a kamna zahřejí tělo i romantickou duši. Nezabudněte si také pročíst ostatní články ze sekce Interiéry.