Čvn 132012
 

Důležitá je již hrubá stavba

Dnešní zdicí materiály totiž vyžadují zcela jinou přesnost než před pár lety, a pokud chcete využít jejich potenciál, musíte stavět s přesností na milimetry, což dokáže stále jen málokterý zedník. Dosažení tepelně technických nebo akustických parametrů deklarovaných výrobci zdicích materiálů je přitom při jakékoliv odchylce od ideálně přesné stěny zcela nereálné.

Vysoká cena zaplacená za zdicí prvky s kvalitními teoretickými vlastnostmi je vyhozením peněz do vzduchoprázdna, pokud nezajistíte absolutně přesnou realizaci. A zde existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými zdicími materiály. Zajímavou inspirací pro individuální stavebníky mohou být v tomto směru zkušenosti developerské a stavební společnosti Staving Olomouc, která se na pražském trhu s novými rodinnými domy etablovala právě vyhlášenou kvalitou stavebních prací.

Ytong zárukou kvality

„Stavíme rodinné a řadové domy na klíč ve středním a vyšším segmentu trhu. Kvalita staveb a jejich bezporuchový chod je proto pro nás klíčovým parametrem,“ říká Milan Zetocha ze společnosti Staving. „Po delších zkušenostech s různými stavebními materiály a po podrobných kalkulacích jsme přibližně před 6 lety dospěly k rozhodnutí stavět nadále výlučně z pórobetonovéhozdicího systému YTONG. Hlavními výhodami tohoto řešení je totiž bezkonkurenční přesnost a tedy rychlá a levná stavba. Na žádném z několika desítek domů postavených z uceleného systému YTONG, se nám nestalo, že bychom museli řešit nějaké problémy nebo reklamace z důvodu použití pórobetonu YTONG. Naši klienti sice prioritně neřeší z čeho je dům postaven, ale po nastěhování oceňují zejména celoroční tepelnou pohodu svého domu. Přesné a komfortní domy jsou naší nejlepší reklamou. Prakticky přes 60 % našich klientů představují opakovaní zákazníci nebo jejich přátelé. Prodáváme rodinné domy hlavně díky doporučení spokojených zákazníků.“

Vysoký výkon i dobrá cena

„Dříve jsme stavěli také z pálených materiálů, ale než jste se vrátili z oběda, často se stalo, že zedník na stěně „ulítl“ i o několik centimetrů s tím, že to se nějak doháže maltou. Je to samozřejmě o lidech, ale stavební materiál YTONG může podstatně zlepšit jejich přesnost i produktivitu. Mám na mysli především snadné lepení přesných tvárnic YTONG na tenkovrstvou maltu. Výrobci jiných materiálů tento způsob zkouší také uplatnit, absolvovali jsme dokonce různé prezentace a školení, ale nepřesvědčilo mne, že by se jiný systém přiblížil práci s pórobetonem YTONG. Vždy jsou tam navíc problémy se speciálními podmínkami na stavbě, problémy s prašností, teplem a podobně,“ popisuje volbu systému Milan Zetocha. Dále je to přesné řezání pórobetonu, které eliminuje tepelné mosty stavby.

Výhodou je ucelený, přitom jednoduchý systém překladů, stropů a jiných doplňků. Navíc bezprašnost stavby, minimální odpady materiálů nebo přesné a rychlé vedení drážek a prostupů. Každého investora samozřejmě zajímá také ekonomika výstavby. „Dělali jsme si hodně podrobné propočty a kalkulace na různé zdicí materiály. Jednoznačně z nich vyplývá, že náklady nelze kalkulovat jen podle nákupní ceny zdicích prvků. Je nutné kalkulovat také všechny související náklady, jako práci, dopravu, provádění rozvodů a drážek, spotřebu omítek a malty atd. Od boku odhaduji, že v případě systému YTONG může úspora proti jiným materiálům představovat až 30 %,“ dodává Zetocha.

Tip pro stavebníky

Pro individuálního investora mohou být navíc neocenitelné některé služby, které výrobce systému YTONG standardně nabízí. Jedná se například typové projekty rodinných domů, bezplatné založení zdiva specialisty ze společnosti Xella, výhodné podmínky dopravy materiálu, zapůjčení automatické pásové pily nebo slevy na další stavební materiály.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.