Čvc 062012
 

Při výběru dalekohledů je také důležité vědět, co jím chceme pozorovat, protože typů je spousta a ne každý je vhodný na dané pozorování, dalo by se říci, že univerzální dalekohled na trhu není.

Důležitou charakteristikou pro výběr dalekohledu je průměr objektivu (průměr předních čoček objektivu). Průměr objektivu stanovuje kolik světla je dalekohled schopen nahromadit od pozorovaného objektu a jakého velkého úhlového rozlišení je schopen dosáhnout. Průměr je pro dalekohledy směrodatným technickým parametrem bez ohledu na typ dalekohledu. Čím větší je průměr objektivu, tím je vyšší rozlišovací schopnost dalekohledu a pozorovaný obraz je jasnější. Není pravdou, že určujícím parametrem pro výběr dalekohledu je jeho zvětšení – přiblížení. Zvětšení dalekohledu je určující jen pro určité druhy pozorování, pro pozorování určitých typů objektů (u astronomických dalekohledů jde o objekty, jako jsou planety a jejich měsíce, dvojhvězdy). Dalším parametrem, který upřednostní např. myslivci, je index stmívání (výkon dalekohledu za šera, v noci používáme noční vidění), který udává výkon dalekohledu za zhoršených světelných podmínek. Hovoří se také o stupni rozpoznatelnosti detailů pozorovaného objektu za šera. Dalším parametrem pro pozorování za zhoršených světelných podmínek je relativní světelnost, která je velice důležitá, pokud hrozí, že budeme častěji pozorovat za šera nebo skoro za tmy. Pokud budete dalekohledem pozorovat pohybující se objekty (např. myslivci), pak pro vás bude důležitý parametr zorné pole, který určuje viditelnou oblast ve vzdálenosti jeden kilometr.

Velikost a kvalita dalekohledu je závislá částečně i na ceně, kterou chcete do dalekohledu investovat. Nabídka dalekohledů na trhu je natolik pestrá a bohatá, že si v ní najde opravdu každý a neznamená to, že dalekohledy v nižší cenové kategorii jsou výrazně horší nebo špatné než dalekohledy ve vyšších cenových skupinách.

Pohled na krásy naší přírody nebo noční oblohu nelze měřit a ani vyjádřit v penězích, ale je potřeba zamyslet se nad skutečnostmi jak často budete dalekohled používat, co jím budete chtít pozorovat. Nemá cenu, abyste si pořídili dalekohled ve vyšší cenové kategorii, když ho využijete jen jednou za rok např. na dovolené. V tomto případě je dobré vybírat dalekohled v nižších cenových kategoriích, který dostatečně splní vaše nepravidelné pozorovací zážitky.

Nabídka dalekohledů je opravdu široká; dalekohledy pro myslivce, turistický dalekohled, pozorovací dalekohled, hvězdářský dalekohled. Širokou a ucelenou škálu dalekohledů nabízí www.dalekohledy-puskohledy.cz. Můžete zde vybírat dalekohledy od světových výrobců, jako jsou:

  • Bushnell – dalekohledy pro milovníky ornitologie a přírody, pro myslivce (nabízí také velice kvalitní laserové dálkoměry, taktéž nabízené na dalekohledy-puskohledy.cz);
  • Fomei – turistické, pozorovací, kapesní, námořní dalekohledy;
  • Bresser – lovecké, pozorovací, zoomové, turistické, vodotěsné dalekohledy;
  • Nikon – dalekohledy pro lov, pozorování ptáků pozorování sportovních utkání;
  • ·         Yukon – zoomové, lovecké, turistické, pozorovací dalekohledy;
  • ·         Tasco – dalekohledy lovecké, zoomové, turistické, pro ornitologii a pozorovací;
  • ATN Omega, Delta Optical, Vixen, Docter, Swarowski, Meopta.

Sorry, the comment form is closed at this time.