Hvězdářské dalekohledy a noční vidění

Hvězdářské dalekohledy

Hvězdářský dalekohled je zajímavým dárkem jak pro začínajícího astronoma amatéra, tak pro zkušeného pozorovatele. Pro začátečníky, případně děti, lze vybírat dalekohledy mezi cenově dostupnými menšími čočkovými hvězdářskými dalekohledy s jednoduchou azimutální montáží na stativu. Pro uspokojení zkušeného pozorovatele jsou vhodné středně velké zrcadlové hvězdářské dalekohledy s Dobsonovou montáží, nebo na jednoduché, ručně poháněné paralaktické montáži. Cena hvězdářského dalekohledu je dána průměrem objektivu, typem dalekohledu (čočkový nebo zrcadlový) a montáží.

 

Jednou ze dvou nejdůležitějších funkcí dalekohledu, i toho hvězdářského, je zvětšení. Je nutné si uvědomit, že pozorované objekty u hvězdářských dalekohledů nejsou veliké a okulár hvězdářského dalekohledu je tak v principu lupa, kterou pozorovatel zkoumá objekt vytvořený objektivem. Platí tedy, že čím silnější lupa = kratší ohnisková vzdálenost okuláru, tím je větší zvětšení – což je patné i pro hvězdářské teleskopy. Obdobně platí, že čím je větší obrázek vytvořený objektivem = delší ohnisková vzdálenost objektivu, tím je větší zvětšení dalekohledu. Při výběru hvězdářského dalekohledu však zcela neplatí, že čím větší zvětšení, tím lépe. Je nutné si uvědomit, že obloha je „v pohybu“ a tedy při velikém zvětšení může pozorovateli objekt „utéct ze zorného pole“. Velké zvětšení s sebou také nese projevující se optické vady objektivu, objekt tmavne, to vede k horšímu zaostření pozorovaného objektu.

Další důležitou funkcí hvězdářského dalekohledu, jak uvádí dalekohledy-puskohledy.cz, je průměr objektivu, na něm totiž závisí jaké množství světla přicházejícího od pozorovaného objektu je hvězdářský dalekohled schopen soustředit. Zjednodušeně lze říci; čím větší průměr dalekohledu, tím slabší objekty s ním uvidíme.

Noční vidění

Mimo dalekohledů můžete nakupovat na dalekohledy-puskohledy.cz také noční vidění. Noční vidění je zařízení, které a zesiluje zbytkové světlo nebo využívá infračerveného světla k pozorování ve tmě. Použití nočního vidění je zejména pro taktické účely v armádě a bezpečnostních složkách. V současné době je noční vidění také oblíbeným doplňkem u myslivců, rybářů či milovníků přírody. Ty často využívají také různé doplňky jako možnost připojení zařízení pro záznam videa.

 

Noční vidění bez zvláštního povolení není možné instalovat na zbraň, jedná se o zakázaný doplněk zbraně. Noční vidění pracuje v infračerveném pásmu, které je blízké normálnímu světlu, nezachycuje ovšem tepelné záření tak jako termovize.