Jak využít dešťovou vodu

Plastové jímky jsou ideálním pomocníkem. Protože dešťová voda padá na naše pozemky zcela zdarma, můžeme s mí zcela jistě a bezpečně zalévat zahradu, splachovat toaletu, klidně i prát prádlo a co třeba umývat automobil, ano i to je možné a v neposlední řadě můžeme dešťovou vodu využít i při stavbě. Navíc udržíme vodu na svém pozemku a zlepšíme tak (napomůžeme stabilizaci) lokální klima a co se týká naší zahrady, pak mikroklima. Dešťovou vodu jímáme do nadzemních či podzemních nádrží, povrchového rezervoáru (například jezírka), nebo ji jednoduše necháme vsáknout do půdy. V takovém případě však musíme eliminovat betonové, asfaltové a jiné neprosakující zpevněné plochy. Nahradit je můžeme například zatravňovací dlažbou, štěrkem a dalšími materiály. Důležitá je kromě okrasných a užitkových záhonů na zahradě co největší zatravněná plocha.

Plastové jímky na dešťovou vodu

Tyto jímky lze v zásadě použít i pro vodu splaškovou. Jsou vybavené žebrovanou konstrukcí, která je velmi odolná (konstrukci netvoří svařované desky). Životnost těchto plastových jímek není prakticky nijak omezena, materiál nepodléhá přirozeným rozkladným silám přírody. Navíc jsou na druhou stranu stoprocentně recyklovatelné.

Plastové jímky využijeme k akumulaci dešťových srážek a jejich následnému využití.

Třeba i k plnění bazénů čistou vodou, nejen zalévání, praní, splachování, mytí automobilu a podobně. Jelikož je dešťová voda měkká, například šetří pračku (na jejích částech se neusazuje vodní kámen). Jsou oblasti, kde je nezbytné tyto jímky instalovat (například v lokalitě, kde chybí přípojka na kanalizaci), v opačném případě však jejich instalací určitě neprohloupíme.