SEO – optimalizace pro vyhledávače

SEO. Je to slovo, které v poslední době slyšíte čast kolem sebe, ale stále přesně nevíte, o co jde? SEO (optimalizace pro vyhledávače) je Váš pomocník. SEO Vám přinese zákazníky. SEO zlepší Vaše pozice ve vyhledávačích. SEO zvýší Vaše příjmy. Nevěříte? Ale je to pravda. Praxí ověřená pravda. Jsme tu pro to, abychom Vám poskytli kvalitní služby, které Vám zajistí obchodní efekt. Díky naší pomoci můžete splnit všechny cíle, které chcete v oblasti Internetu dosáhnout.

Co přesně SEO dělá?

Jen tím, že optimalizujeme Vaše www stránky pro internetové vyhledávače, dostanou se k Vám cílení zákazníci při vynaložení minimálních investic. Vaše www stránky se budou umisťovat na lepších místech ve vyhledávačích. Díky SEO stoupne návštěvnost Vašich stránek, množství zakázek i Vaše zisky. Bez optimalizace se ztratíte mezi ostatními průměrnými internetovými stránkami. Optimalizujte své stránky a bude Vás vidět ..

Proč si nechat udělat SEO?

SEO (optimalizace pro vyhledávače) je jeden z nejefektivnějších nástrojů internetového marketingu. Také jste toho názoru, že pokud chcete dobrou reklamu, musíte za ni zaplatit nehoráznou sumu? Ale to přece není pravda. SEO Vám poskytne takovou reklamu, která Vás bude stát minimum investic a Vaši zákazníci ji budou sami hledat. Optimalizace Vás dostane na první místa internetových vyhledávačů. Je praxí dokázáno, že velká většina internetových uživatelů nikdy nepřejde na druhou stránku vyhledávání. Buďte na té první!

Ještě než si necháte optimalizovat webové stránky, je důležité se ujisti, že je máte kvalitně zhotovené. O kvalitní webové stránky se Vám postará firma eNEXT – tvorba webových stránek, která se výrobou firemních prezentacích zabývá již mnoho let. Za skvělou cenu, můžete mít opravdu kvalitní webové stránky, připravené pro perfektní SEO.

Jak využít dešťovou vodu

Plastové jímky jsou ideálním pomocníkem. Protože dešťová voda padá na naše pozemky zcela zdarma, můžeme s mí zcela jistě a bezpečně zalévat zahradu, splachovat toaletu, klidně i prát prádlo a co třeba umývat automobil, ano i to je možné a v neposlední řadě můžeme dešťovou vodu využít i při stavbě. Navíc udržíme vodu na svém pozemku a zlepšíme tak (napomůžeme stabilizaci) lokální klima a co se týká naší zahrady, pak mikroklima. Dešťovou vodu jímáme do nadzemních či podzemních nádrží, povrchového rezervoáru (například jezírka), nebo ji jednoduše necháme vsáknout do půdy. V takovém případě však musíme eliminovat betonové, asfaltové a jiné neprosakující zpevněné plochy. Nahradit je můžeme například zatravňovací dlažbou, štěrkem a dalšími materiály. Důležitá je kromě okrasných a užitkových záhonů na zahradě co největší zatravněná plocha.

Plastové jímky na dešťovou vodu

Tyto jímky lze v zásadě použít i pro vodu splaškovou. Jsou vybavené žebrovanou konstrukcí, která je velmi odolná (konstrukci netvoří svařované desky). Životnost těchto plastových jímek není prakticky nijak omezena, materiál nepodléhá přirozeným rozkladným silám přírody. Navíc jsou na druhou stranu stoprocentně recyklovatelné.

Plastové jímky využijeme k akumulaci dešťových srážek a jejich následnému využití.

Třeba i k plnění bazénů čistou vodou, nejen zalévání, praní, splachování, mytí automobilu a podobně. Jelikož je dešťová voda měkká, například šetří pračku (na jejích částech se neusazuje vodní kámen). Jsou oblasti, kde je nezbytné tyto jímky instalovat (například v lokalitě, kde chybí přípojka na kanalizaci), v opačném případě však jejich instalací určitě neprohloupíme.

Pořiďte si zahradní jezírko

Máte zahradu ve které je vám příjemně, ale stále přemýšlíte na tím, že ji něco chybí? Ano, myslíte nad tím, že byste si pořídili hezké a příjemné zahradní jezírko. Zahradní jezírka působí na člověka velmi pozitivně, však jenom stačí si představit ty nádherné zvuky šplíchající vody v jezírku a vy jak sedíte s kávičkou nebo čajem hned vedle a nasáváte tu relaxační atmosféru.

Zahradní jezírka se prostě na zahradu hodí, už jenom pro to, že se stávají domovem mnoha rostlin, ale také okrasných ryb. Síla v tom jak dokážou zahradní jezírka zhodnotit každou zahradu je nenahraditelná. Zahradní jezírka jednoduše a jasně dokážou velmi dobře oživit každou zahradu.

Pokud hledáte firmu, která se zabývá realizacemi zahradních jezírek, neváhejte oslovit firmu Ryhos s.r.o. Firma Ryhos má bohaté zkušenosti s realizacemi zahradních jezírek a ke každé zakázce přistupuje maximálně svědomitě. Cílem firmy je individuální přístup k zákazníkovi, se kterým je vždy vše maximálně prokonzultováno, tak aby zahradní jezírko odpovídalo přesným představám zákazníka. Zahradní jezírko je jedna z investic do příjemnějšího bydlení a firma Ryhos klade důraz na to, aby byl zákazník maximálně spokojený.

Postavte si srub

Námět totálního kolapsu naší civilizace je již dlouho oblíbeným tématem filmařů zaměřených na tzv. katastrofické filmy. Ke kolapsu v nich dochází z mnoha příčin. Vlivem válečných událostí, masovým útokem počítačových hekrů, rozsáhlou přírodní katastrofou či pádem velkého kosmického tělesa.

Málokdo už ví, že s reálnou eventualitou totálního kolapsu naší civilizace počítají i vlády nejvyspělejších zemí. Podle propočtů může zahynout 50 – 80% lidské populace. Není se co divit, že vládní krizové plány počítají se záchranou pouze několika málo tisíc prominentů. Zbylí přeživší nešťastníci si budou muset pomoci zcela sami. Zásoby jídla a energií, které přečkají ničivou katastrofu, vydrží přeživším lidem pouze na několik málo měsíců. Ti odolnější budou však schopni plynule přejít k primitivnějšímu způsobu žití, které je však schopno zajistit trvalou a relativně komfortní prosperitu.

Jednotlivci se budou sdružovat do rodin a menších komunit. Právě zde budou k nezaplacení téměř zapomenuté znalosti našich předků o získávání potravy, ale i stavbě dlouhodobých obydlí. Jedním z nich je i klasický zálesácký srub. Pokud je postaven pečlivě, umožní komfortní bydlení několika lidem po mnoho let. Stavba není pro středně zručné lidi nijak těžká, avšak je nutno dodržet osvědčený základní postup.

Ke stavbě srubu potřebujeme rovné kmeny, dostatečně tlusté, kuláče .o průměru 15 až 20 cm. Kmeny se ve směru růstu nahoru zužuji, a proto je při kladení na sebe vystřídáme, aby se při jejich vazbě udržely vodorovné spáry. U protilehlých konců jsou kmeny přitesány do vodorovných ploch, aby na sebe co nejvíce doléhaly.

Obvodové stěny čisté roubené stavby mohou byt konstruovány buď výhradně vodorovným pokládáním připravených kmenů na sebe s patřičným převázáním na nárožích a v průnicích vnitřních dělících stěn s obvodovými stěnami, nebo v kombinaci se svislými rohovými a středními sloupky, opatřenými drážkami, do nichž se zasunují kmeny vodorovně na koncích upravené.

Podobnými, avšak plné otesanými, kratšími sloupky se omezuji dveřmi a okenní otvory. Charakter srubu je tvořen z venku oblinami kmene, které se střídají s výplní spár. Dřiví je buď jen zhruba opracováno a pak je nutno věnovat péči uzavření mezer mezi kmeny. Vyplní se hliněnou maltou, smíšenou se slámou, plevami, pazdeřím apod., aby se hlína lépe vázala nebo trojhrannými lištami. Kmeny se upevňuji šikmo vráženými hřeby ve vodorovném směru. Můžeme použít též kmeny dvoustranné nebo dokonce třístranně hraněné, které vytvoří rovny vnitřní líc stěny. Výplně spár nahradí těsnicí lišty na jedné straně kónické, které se zatlačí do trámů. Při horizontální vazbě na nároží se kmeny přeplátují tak, aby konce trámů přesahovaly přes líce stěn, což je charakteristické pro zálesácké sruby z kuláčů i pro novodobé sruby z plné hraněného dřeva. Toto spojení na rohu je nejpevnější, protože zářezy zpevněné přečnívajícími konci brání možným posunům.

Jednotlivé vrstvy kmenů kladené na sebe spojíme pak po výšce mezi sebou. Děláme to dvěma způsoby: pevnější je spojení ve směru horizontálním i vertikálním, které vznikne vklíněním jednoho kmene bočního směru mezi dva kmeny druhého směru. Při tom vznikne v jedné ze stěn ( jak při její patě, tak i při zakončení ) oproti stěnám druhým – přilehlým – rozdíl poloviny výšky kmene. Vyplníme jej bud vložkou z přitesaného kmene, nebo vyšší podezdívkou. Nahoře se však dobře hodí k uloženi stropnic nebo povalů stropní konstrukce. Při druhém způsobu kmeny vážeme v jedné vrstvě, tedy na plné přeplátování. Jednotlivé vrstvy musíme pak mezi sebou spojovat hřeby nebo kolíky, aby nedošlo k posunutí. Zde ovšem k rozdílu ve výškách nedojde. Spodní kmeny, které leží na podezdívce, mají být- co nejmohutnější, aby stavbě připravily pevný podklad. Také dva nebo tři nejhořejší kmeny hlavní stěny (štítové) bývají tlustší a konzolovitě předstupuji, aby tvořily dobrou podporu pro konstrukci krovu. Zejména když více přesahuje. K zpevnění rohů staveb se použije dubová tyč, na kterou se kmeny ve spoji navlékají.

Proti škůdcům napustíme dřevo pokud možno venkovní fermeží. Nesmíme zapomínat ani na zemni vlhkost. Proto zvedáme sruby na podezdívku nejméně 20 cm vysokou. Dostatečným přetažením střechy, které se může řídit i orientací k návětrné – deštivé – straně, chráníme pak dřevo od vlivů povětrnosti. Podhled stropu na verandě i štít uděláme z prken s lištami na spárách.

Při obvykle užívaných kuláčích, které jsou většinou na koncích různě silné a ruční prací nepřesně otesané, nemůžeme dosáhnout pravidelnosti- Ale v tom právě je určitý půvab této stavby i jejího vztahu k bezprostřednímu okolí – lesu, kam bude nejčastěji umístěn.

Použije-li se při stavbě trámů hraněných na pile do jednotného profilu, může byt práce velmi přesná. Trámy čtvercového nebo obdélníkového průřezu spojujeme pouhým položením na sebe a proti vodorovnému posunu je zajistíme kolíky nebo pérem v průběžné drážce. Můžeme použít i složitějších spojeni, a to s pérem a těsnícím provazcem v drážce se zajištěním kolíky. Trámce na rozích srubu jsou spojeny tak, že přečnívající Konce přesahují přes líc a jsou přeplátovány. Odříznutím přesahujících konců trámů do roviny líce stěn se uvolní odpor zářezů a posunům trámů se zabrání různě zalamovanými čepy při rybinovitém plátování konců kmenů. Pevnému svázání nároží pomáhá vložení hmoždinek nebo provlékání tyči.

U dřevěných staveb je třeba být velmi pozorný při zřizováni topenišť, zejména v místech prostupu zděného komínu stropem a střechou.