Zář 062013
 

Tloušťka povlakové vrstvy patří k základním parametrům povrchové ochrany materiálu. Měří se tloušťky plastových, organických a jiných povlaků, nejen na kovech, ale také na ostatních podkladových materiálech jako plasty, dřevo, beton, sklo a mnohé jiné. Společnost TSI System je jedničkou v oboru profesionálních povlakoměrů. Měřič laku umožní rychlé a snadné zjištění tloušťky povrchové vrstvy na různých materiálech, bez jejího poškození. Způsob měření tloušťky laku se liší v závislosti na druhu podkladového i povlakového materiálu. Nejrozšířenější je měření povlaků na kovových materiálech, ovšem rozvoj a širší využívání nekovových materiálů v dnešní době, vyžaduje také měření povlaků i na těchto jiných podkladech.

Povlakoměry od  TSI System

Specialistou v oblasti měření tloušťky laků, ale i dalších povlaků jsou přístroje firmy De Fesko. Jejich nabízené řady povlakoměrů umožňují měření tloušťky povlaků na všech druzích kovových i nekovových povlaků, jsou vhodné i pro nejrůznější aplikace a měřící podmínky.  Druh podkladu jasně určuje vhodnost a použitelnost toho kterého tloušťkoměru povrchových vrstev.  Nemagnetické povlaky na podkladech z feromagnetických kovů se měří magnetickou induktivní metodou. Nevodivé povlaky na podkladech z neferomagnetických kovů se měří metodou vířivých proudů. Povlaky na podkladech z nevodivých materiálů se měří ultrazvukovou metodou. Ultrazvuková metoda, umožňuje bezkontaktně zjistit tloušťku nanesených práškových vrstev. Společnost rovněž nabízí typ povlakoměru, který dokáže předpovědět konečnou tloušťku vrstvy po vypálení.

Sorry, the comment form is closed at this time.