Aerobik Praha

Chcete si pořádně zacvičit Aerobik a přitom nechcete být nijak omezováni? Můžete vyzkoušet individuální trénink. Ten má oproti běžným lekcím mnoho výhod. S trenérem budete trénovat pouze vy sami, takže se vám bude moci plně věnovat. Vaše technika tak bude pod drobnohledem profesionála, díky čemuž vám může trénink přinést mnohem větší užitek.

Výběr vhodného studia aerobik Praha pro individuální lekce ale není vůbec snadný, protože musíte brát v potaz nejen odborné předpoklady daného trenéra, ale i jeho přístup k lidem. Vše není jen o diplomech a certifikátech – s přátelským člověkem se vám bude cvičit mnohem lépe a budete tak mít větší motivaci chodit na lekce, což se pozitivně promítne ve vašich výsledcích.

Pilates, aerobik a jóga – Praha Velká Chuchle

Pohybové studio Praha, které patří k těm nejoblíbenějším, je PoStu ve Velké Chuchli. Někteří klienti ho mohou znát jako nejprofesionálnější pilates Praha. Hlavním cvičitelem (a provozovatelem tohoto studia) je inženýr Michal Valdhans – trenér, který šel při studiu systému pilates až k samotným kořenům. Absolvoval totiž speciální lektorský kurz u přímé následnice Josepha H. Pilatese, který tento sportovní styl na počátku minulého století rozvinul.

Trénujte s odborníkem

Můžete se díky tomu spolehnout, že budete v dobrých rukou. V rámci takzvané kliniky pilates si navíc budete moci vyzkoušet cviky, které kombinují tradiční pilates s moderními přístupy, jež se zaměřují na péči o páteř a další části těla, s nimiž má mnoho lidí problémy. Aerobik Praha Velká Chuchle vám tak pomůže nejen ke krásné postavě, ale i k pohodě a zdraví.

AZ-RADON

Pokud se chystáte stavět dům, zcela jistě se nevyhnete měření radonu. Měření radonu na stavebních pozemcích je nezbytným úkonem před plánovanou výstavbou jakékoliv budovy s pobytovými místnostmi. Toto měření potřebuje projektant ke stanovení ochrany objektu proti radonu.

Co je to vlastně radon a proč se měří?
Radon je přírodní radioaktivní plyn, vznikající radioaktivní přeměnou uranu U238 na Radium Ra226 dále na Radon Rn222. Nachází v různých koncentracích v horninách zemské kůry a díky svým fyzikálním vlastnostem snadno proniká trhlinami a prostupy pro trubky do budov. Odtud se radon dále šíří schodištěm do horních podlaží. Radon je inertní plyn a vdechováním se dostává do plic lidí pobývajících v těchto místnostech a ozařuje je. Dlouhodobým dýcháním vysokých koncentrací radonu se vystavují riziku onemocnění rakoviny plic.

Radonový průzkum
Česká republika patří k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v budovách. Nejjednodušší cestou jak se vyvarovat škodlivého účinku radonu je nechat si provést odborné měření radonu na pozemku, kde plánujete stavět, případně provést měření radonu v budovách, kde pobýváte většinu času. Radonový průzkum zjistí množství radonového plynu prostupujícího půdou a určí radonový index pozemku. Při zjištění středního či vysokého radonového indexu na pozemku jsou navrženy izolace proti radonu, případně další protiradonová opatření, které zabrání vnikání radonu do objektu. Pokud jsou překročeny směrné hodnoty radonu uvnitř objektu, je nutné provést z něj vyplývající ozdravná opatření.
Měření radonu (radonového indexu) mohou provádět pouze společnosti které mají povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Měření radonu
Az-radon s.r.o., je autorizovaná firma, která má již více než 20. letou zkušenost s měřením radonu a ochranou staveb před jeho účinky. Měří radonový index pozemku pro stavební povolení i ekvivalentní objemovou aktivitu radonu (OAR) v hotových stavbách. Měření radonu provádí v průběhu celého roku a protokol vám vyhotoví již do 14 dnů od objednání.

Sídlo společnosti je v Českých Budějovicích, ovšem měření radonu provádí v celém jihočeském kraji, po dohodě i po celé ČR. Kromě měření radonu poskytují zdarma radonové poradenství a stavební dohled nad protiradonovým opatřeními. V případě naměření radonu spolupracují na vyhledávání zdrojů radonu a následném odstranění zvýšených koncentrací radonu. Využijte jejich profesionálních služeb a získejte zdravý a bezpečný domov, který nebude ohrožovat radon.

PRŮMYSLOVÉ TEPLOMĚRY

Se vzrůstajícím technologickým pokrokem a snadno přístupnými novými výrobními metodami roste i nutnost přesnějšího a frekventovanější kontroly teploty ve výrobních procesech. Precizní kontrola teploty podléhá snad ve všech oborech od potravinářství, plastikářský a papírenský průmysl až po všeobecné strojírenství. I těžké aplikace ve sklářství, slévárenství a hutnictví si musí poradit s mnohem přesnějším rozborem teplot.

Jakýkoli výrobní proces může být vážně narušen nedostatečnou nebo převyšující teplotou, podniku pak vznikají nemalé ztráty a dochází i ke zpoždění plnění zakázek. Tomuto nepříjemnému defektu je možné zabránit jedině používáním vysoce kvalitních měřících průmyslových teploměrů.

Ideální teplotní rozsah se pohybuje v rozmezí -50 až +3000 C. Teplotní přístroj kromě vysoké přesnosti musí splňovat i další neméně důležité podmínky. Snadnou konfiguraci měřících parametrů – možnost nastavení průběhu výstupního signálu, měnit časovou konstantu průměrování a nastavovat emisivitu a transmisivitu, mez pro signalizaci nedosažení nebo naopak překročení požadované teploty.

Společnost TSI Systém je profesionálním dodavatelem nejen těchto systémů. V rámci konzultace vám dokáže přesně doporučit ideální bezkontaktní průmyslový teploměr, který bude úsporný, jednoduchý pro obsluhu a s vysokým krytím i mechanickou odolností. Veškeré přístroje jsou dodávány komplexně v sestavě měřící hlavice, komunikační box a propojovací box.

TSI systém ve své kategorii nabízí moderní technické řešení s vysokou přesností, velmi dobrým optickým rozlišením a vysokou mírou komfortu obsluhy. Veškerá měřící technika je navíc dodávána ve velmi příjemných cenových hladinách. Pro zachování správného chodu vašich výrobních procesů není na místě dělat kompromisy nebo se spoléhat na starší přístroje. Lepší a přesnější přístroje vám naopak pomohou ke kvalitnější a bezproblémové výrobě bez kazů a zbytečných průtahů.

ROYAL MAYER – zahradnické práce Praha

Máte zahradu, ale nejste s ní příliš spokojeni? Toužíte po zahradě, ve které vám bude příjemně a kterou bude každý obdivovat? Pokud se vám nedaří vybudovat zahradu svých představ, již si nemusíte zoufat, protože jsme tady my! Firma ROYAL MAYER dokonale vyplní vaše představy. Provádíme návrhy a následné realizace zahrad, zajišťujeme jejich údržbu, rekonstrukce celých zahrad, nebo jejich částí. Realizujeme okrasné jezírka, zakládáme záhony i skalky, provádíme také nejrůznější terénní úpravy, vybudujeme pergolu, terasu, zídku, plot atd. V zimním období zajišťujeme také zimní údržbu chodníků, komunikací, nebo parkovišť (úklid a odvoz sněhu, posyp). Vždy se zcela přizpůsobíme vašich představám i finančním možnostem. S námi si totiž krásnou zahradumůže dovolit každý.

Kompletní péče pro vaši zahradu kvalitně, rychle a levně.

Pokud chcete mít vaši zahradu stále krásnou, je potřeba se o ni také pravidelně starat. Nemáte-li dostatek času ani energie na její údržbu, odborná údržba zahrad Praha ji udrží ve skvělé kondici. Ani sebevíc zanedbaná zahrada pro nás není žádný problém. Nabízíme profesionální zahradnické práce Praha a jsme připraveni vám poskytnout služby, které vyžaduje zeleň u zahrad rodinných domů, firemních objektů, průmyslových areálů, parků, i nejrůznějších dalších zelených ploch. Údržbu zahrady můžeme provádět celoročně, ale i jednorázově.

Údržba zahrad Praha zajistí vše od sekání trávy, hnojení, odplevelení a mulčování záhonů, střihání a pořez keřů a živých plotů, až po kácení stromů a jiné práce, dle vašich individuálních požadavků. Přizpůsobíme se vašim potřebám a přáním, rádi vám také odborně poradíme. Zaujala-li vás naše nabídka, potom nás neváhejte oslovit, naši zkušení pracovníci zajistí prvotřídní zahradnické práce Praha kvalitně a za příznivé ceny. Věnujte svůj čas již jen příjemnému pobytu ve vaši krásné zahradě a veškerou péči o zeleň, s důvěrou přenechejte nám!