PMZ PROJEKT

Společnost PMZ PROJEKT s.r.o. sídlící v Praze, byla založena v roce 1991. Za více než dvacetiletou dobu svého působení  se může pochlubit stovky větších, či menších projektů v rámci celé České republiky, nebo Slovenska. Rozsahem investičních nákladů se jedná o projekty v řádech miliónů, někdy až stovek miliónů Kč. Projekty jsou řešeny vždy komplexně, od prvotního návrhu řešení, až po konečnou  realizační dokumentaci vypracovanou ve všech potřebných profesích, jak stavebních, tak i technologických. Jedná se mimo jiné o profese jako stavba, statika, voda a kanalizace, včetně čištění odpadních vod, vytápění, elektroinstalace, chlazení a vzduchotechnika.

Společnost PMZ PROJEKT s.r.o.  disponuje řadou zkušených odborníků dlouhodobě působících v oboru projektování staveb, kteří společně tvoří komplexní projektový tým, podle potřeby ale také spolupracuje s celou řadou partnerů. Tento tým je potom schopen poskytnout ucelený soubor služeb jako:

Během své existence získala společnost PMZ PROJEKT s.r.o. rozsáhlé zkušenosti, které umožňují nabídnout zákazníkovi projektová řešení na vysoké technické úrovni, o čemž se mohou sami přesvědčit v ukázkách referenčních staveb, uvedených na stránkách společnosti.  Základní filozofií společnosti je schopnost nabídnout zákazníkovi komplexní rozsah služeb při přípravě a realizaci jeho záměru. Pro každý projekt je vytvořen tým odborníků, s optimálním složením a kapacitou, stejně pečlivě pro velké investiční celky, jako i pro drobné stavby.

Trvalý rozvoj všech činností společnosti je zajišťován soustavným tréningem a vzděláváním všech pracovníků. Do projektů jsou vždy zahrnovány nejnovější  poznatky a trendy.  Výsledkem práce jsou potom realizované projekty vytvářející zákazníkům příznivé podmínky pro další rozvoj. Množství staveb jejichž projekty pochází z této kanceláře, jsou pro zákazníka důkazem kvality odváděné práce. Ve společnosti PMZ PROJEKT s.r.o. je samozřejmostí  individuální přístup ke každému klientovi, vstřícné jednání, profesionalita, a vysoká odbornost služeb.