Scientologie ve Francii – Scientologická církve ve Francii

Scientologičtí cyklisté ve Francii demostrují proti zneužívání lidských práv na psychiatrii - veřejnost je informována o nedobrovolných hospitalizacích a nedobrovolné léčbě elektrošoky
Scientologičtí cyklisté ve Francii demostrují proti zneužívání lidských práv na psychiatrii – veřejnost je informována o nedobrovolných hospitalizacích a nedobrovolné léčbě elektrošoky
Scientologičtí cyklisté ve Francii demostrují proti zneužívání lidských práv na psychiatrii
Scientologičtí cyklisté ve Francii demostrují proti zneužívání lidských práv na psychiatrii

Scientologická církev Paříž uspořádala jízdu cyklistů, která probíhala od 8. do 13. srpna 2016 a vedla z Paříže do Rennes.

Občanská komise za lidská práva (CCHR) ve Francii uspořádala jízdu cyklistů která probíhala od 8. do 13. srpna 2016 a vedla z Paříže do Rennes. Scientologičtí cyklisté se snažili zvýšit povědomí veřejnosti o nelidském a ponižujícím zacházení s pacienty ve francouzských psychiatrických léčebnách.
Občanskou komisi za lidská práva (CCHR) ve Francii podporuje mnoho scientologů i dalších oddaných aktivistů bojujících za obhajobu za lidských práv, a z tohoto důvodu se rozhodli účastnit se již po několikáté cyklotrasy po Francii, aby odsoudili zneužívání porušování lidských práv, které se děje v oblasti psychiatrické léčky v krásné Francii.

 

Tým CCHR ujel na kole celkově více než 550 km a uspořádal demonstrace u osmi psychiatrických léčeben kterými jsou :

Nemocnice Clermont
Psychiatrická nemocnice Rouvray v Sotteville-les-Rouen
Specializovaná nemocnice Navarre v Evreux
Nemocnice l’Aigle
Psychiatrické centrum v Caen
Fondation Bon Sauveur Saint-Lô
Severní nemocnice v Mayenne
Nemocnice G. Regnier v Rennes

Musíme i dnes, kdy se snažíme odstranit barbarství, které se děje mimo Francii upozornit, že ve Francii každý rok dostane elektrošoky téměř 70.000 lidí. Občanská komise za lidská práva (CCHR) dále upozorňuje na fakt, že více než 6.300 hospitalizací vinou stresu bylo bylo v minulém roce soudem zrušeno a 6000 lidí zneužívaných psychiatry a psychiatrickým průmyslem bylo díky rozhodnutím soudů propuštěno z nedobrovolné léčby.

veřejnost je málo informována o nedobrovolných hospitalizacích na psychiatriích a nedobrovolné léčbě elektrošoky - Scientologicé pořádají informační jízdu Scientologických cyklistů
veřejnost je málo informována o nedobrovolných hospitalizacích na psychiatriích a nedobrovolné léčbě elektrošoky – Scientologové pořádají informační jízdu Scientologických cyklistů

Tisíce lidí jsou hospitalizováni proti své vlastní vůli, což jsou znepokojující závěr a čísla. Tisíce lidí jsou zavřeny protiprávně za nemocničními zdmi. To vytváří nepříjemné zjištění o tak vysokém množství nedobrovolně hospitalizovaných psychiatrických pacientů. Co se skutečně děje v psychiatrických léčebnách je málo známé a veřejnost je o této problematice málo informována. Existuje mnoho důkazů a informací z kontrolor v psychiatrických léčebnách o nalezení nelidského a ponižujícího chování a praktik.

Neprůhlednost, která převažuje v psychiatrických léčebnách je nepřijatelná. Požadujeme, aby ve všech státech byly dodržována a lidská důstojnost občanů. Občanská komise za lidská práva (CCHR) ve Francii během své cyklistické cesty, uspořádalo mnoho setkání s oběťmi psychiatrického zneužívání. CCHR bude pokračovat ve svém boji, dokud lidská práva nebudou konečně plně respektována i v tomto lékařském oboru.

Scientologičtí cyklisté ve Francii demostrují proti zneužívání lidských práv na psychiatrii
Scientologičtí cyklisté ve Francii demostrují proti zneužívání lidských práv na psychiatrii

V roce 1969, humanista Ron Hubbard svědčil říká: „Scientologie i nadále požadovat dodržování lidských práv pro všechny i nadále vzdorovat fasádu psychiatrie skupin. Dnešní svět nebude tolerovat takové porušování práv do očí bijící, než je psychiatrů tvrzení. Dnešní svět nebude tolerovat tábory smrti, experimentování na lidech, mučení a vraždy. “
Občanská komise za lidská práva (CCHR) ve Francii bude pokračovat ve své činnosti rozkrývat, informovat a předkládat důkazy, nadřízeným orgánům o nesprávném a nelegálním chování a vznášet požadavky aby byla zachována na lidská důstojnost i za tlustými zdmi těchto psychiatrických institucí.