Slovenská chémia rastie už 3. štvrťrok za sebou

Rast chémie môže obmedziť nedostatok pracovníkov a zdražovanie ceny práce

 

Chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku pokračuje v rastovom trende už tretí kvartál za sebou. Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR zaznamenal za prvých 9.  mesiacov tohto roka 7% medziročný rast tržieb. Oproti 6,728 mld EUR za 3. štvrťroky 2016, zaznamenal v rovnakom období roku 2017 celkové tržby 7,201 mld EUR. Darilo sa predovšetkým rafinovaným ropným produktom, chemikáliám a chemickým výrobkom, farmaceutickým výrobkom  a výrobkom z gumy a plastov, pokles tržieb nebol zaznamenaný v žiadnom odvetví. Pod rast odvetvia sa podpísal rastúci automobilový priemysel na Slovensku a priaznivé ceny ropy. Naopak brzdou rozvoja sa ukazujú zvyšujúce sa nároky na počty pracovníkov a rastúce mzdové a sociálne náklady na pracovnú silu. Informoval o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

„Odvetvie rafinovaných ropných produktov v SR narástlo medziročne najviac a to o 18,1 %, za čo môže nárast cien ropy nasledovaný jej produktami. Chemikálie a chemické výrobky si pripísali rast o 3,4 %, farmácia o 3,2 % a výrobky z gumy a plastov o 1,6 %. Pozitívnym ukazovateľov je rast zamestnanosti o 5,7 % v medziročnom porovnaní trištvrťročných výsledkov. Odvetvie zamestnávalo 45 126 pracovníkov, čo je o 5,7 % zamestnancov viac. ŠÚ v 3. štvrťroku 2017 eviduje v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 284 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac,“ okomentoval vývoj odvetvia R. Karlubík.

Dodal, že problémom, ktorý trápi slovenské chemické podniky, je nedostatok pracovníkov na západnom Slovensku, spôsobený silnou podporou zahraničných investícií v tomto regióne. Potenciálne ohrozených je však až do 5000 pracovných miest predovšetkým v oblastiach stredného a východného Slovenska a to v dôsledku dopadov neprimerane rastúcej minimálnej mzdy a sociálnych balíčkov zvyšujúcich minimálnu mzdu, príplatky za nočnú prácu a za prácu počas sviatkov a víkendov. Sektoru tak príde o desiatky miliónov eur potrebných na investície a zabezpečenie implementácie množstva legislatívnych opatrení,“ konštatoval R. Karlubík.

Slovenská chémia a farmácia ako celok zaznamenávala od roku 2013 klesajúci trend tržieb a až tento rok znamená obrat v číslach a rast. Vďačí za to aj naviazaniu chemických odvetví a pododvetví na automobilky. Chémia je citlivá na kolísanie cien ropy, nerovnomerný vývoj vo vnútri jednotlivých podnikov, rastúce daňové a odvodové zaťaženie a na štrukturálne rozdielny vývoj jednotlivých odvetví. Zo zahraničných vplyvov je to tlak čínskeho chemického priemyslu a prísna legislatíva v EÚ. V budúcnosti môžu odvetviu chýbať aj pracovné sily.

Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je cca 150. Štatistický úrad SR v 3. štvrťroku 2017 evidoval v chemickom a farmaceutickom priemysle celkom 284 výrobných podnikov s počtom 20 a viac zamestnancov. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

Reakce společnosti RAVAK a.s. na rozhodnutí soudu o reorganizaci společnosti Oleo Chemical

Společnost RAVAK a.s. a její akcionáři jako věřitelé společnosti Oleo Chemical se odvolají proti rozhodnutí soudu, který schválil reorganizační plán společnosti Oleo Chemical formou fúze se společností TEMPERATIOR. Rozhodnutí soudu považujeme za chybné a nespravedlivé, když soud dle našeho přesvědčení zcela rezignoval na prověření klíčových okolností a vycházel pouze z tvrzení a podkladů Oleo Chemical jakožto dlužníka, což již jednou vedlo ke zrušení jeho rozhodnutí ze strany Nejvyššího soudu.  

Reorganizaci v současné podobě považujeme za předem připravenou nepoctivou akci, jejímž hlavním organizátorem je podnikatel pochybné pověsti Grzegorz Hóta. V utajení připravený reorganizační plán, který odhlasovaly do té doby insolvenčního řízení se neúčastnící subjekty, byl připraven a navrhnut bez vědomí akcionářů RAVAK a.s. a dalších skutečných věřitelů, včetně například finanční správy České republiky. Reorganizaci považujeme pouze za plán k ovládnutí Oleo Chemical, nikoliv k legální normalizaci vztahů ve společnosti a narovnání vztahů se skutečnými věřiteli. Oleo Chemical bylo v utajení připraveno pro reorganizační převzetí společností TEMPERATIOR, aniž by o tom byli skuteční věřitelé Oleo Chemical informováni a aniž by byla vypsána jinak obvyklá transparentní veřejná soutěž o nejvýhodnější zpeněžení majetku Oleo Chemical.

Dlouhodobě upozorňujeme, že řada pohledávek, které jsou přihlášeny v insolvenčním řízení a o něž se opírá schválení reorganizace, jsou prokazatelně vyfabulované, což již dříve pravomocně potvrdily i soudy. Celá akce tak nese zjevné znaky podezřelého organizovaného jednání, soud rozhodl čistě formalisticky, mj. bez jakéhokoli vypořádání se s důkazy o fabulační povaze pohledávek, na jejichž základě bylo hlasováno pro reorganizaci, naprosto bez ohledu na pravomocné odsouzení Ing. Kamila Jirounka jakožto bývalého akcionáře a člena představenstva Oleo Chemical za úvěrový podvod spáchaný v souvislosti s Oleo Chemical a zcela bez ohledu na nabídky dalších osob na zpeněžení Oleo Chemical.

RAVAK a.s. a jeho akcionáři proto využijí všechny dostupné právní kroky, aby rozhodnutí soudu zvrátili, a budou pokračovat dál v boji za to, aby byly uspokojeny nároky skutečných věřitelů společnosti Oleo Chemical. Jestliže přístup insolvenčních soudů bude nadále pouze formalistický, jsou akcionáři RAVAK a.s. připraveni požadovat odpovídající náhradu škody za nezákonná rozhodnutí a nesprávný úřední postup.

 

Jiří Kreysa

člen představenstva RAVAK a.s.

Panoramatické výhledy na Bardejov a okolí potěší turisty

Rozhledna Bardejov Kamenná hora se dočkala obnovy

            Novou atrakci pro turisty dokončují v těchto dnech mezi Bardejovskými lázněmi a městem Bardejov. Na kopci vyrůstá dřevěná rozhledna vysoká 9,6 m, ze které je vynikající výhled na město a okolní lesy. Rozhledna Bardejov Kamenná Hora si vyžádá celkové náklady 17 942 eur. Částkou 11 100 eur přispěla KOCR Severovýchod Slovenska a zbytek dofinancuje oblastní organizace cestovního ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ Bardejov. Informuje o tom ředitel OOCR Radomír Jančošek.

„Rozhledna Bardejov Kamenná hora se stane dominantou dolní části Kamenné hory a bude snadno přístupná po červené turistické značce z lázní i Bardejova, protože je přímo na této využívané turistické magistrále. V podstatě jde o obnovu rozhledny nad Bardejovem, která tam už v minulosti byla v části Kamenná hora mezi „Moliterkou“ a Bardejovskými lázněmi. Byla však menší – byl to přístřešek s altánkem. Po dlouhém jednání s Lesy SR se nám podařilo najít schůdnou cestu a začít realizovat projekt Obnova turistické rozhledny nad Bardejovem.

Zvláště chceme za OOCR poděkovat zhotovitelům rozhledny v Soblahově, kteří tam stejnou rozhlednu postavili před dvěma lety a nám postoupili příslušnou dokumentaci. Děkujeme autorovi rozhledny v Soblahově Miroslavu Mrázikovi, protože nebýt jeho souhlasu (autorská práva), tak bychom nestihli připravit projektovou dokumentaci (projekt, statický posudek, protipožární posudek, geodetické zaměření,…) ve stanoveném termínu. Děkujeme i projektantovi Jánovi Kvasnicovi a statikovi Jaroslavu Repovi, který nám to všechno upravil na naše podmínky, neboť máme jinou nadmořskou výšku,“ konstatoval R. Jančošek.

Dodal, že výlet k rozhledně je poměrně nenáročnou túrou vhodnou pro rodiny s dětmi i pacienty léčící se v lázních. Pro tuto klientelu bude určitě zajímavé i samostatné ohniště s lavičkami, které vznikne mimo rozhledny, turistické mapy a na 1. podlaží rozhledny přibydou i naučné tabule pro nejmenší návštěvníky. Realizátoři doufají, že tato nová atrakce ještě více rozproudí narůstající turistiku v krásném přírodním prostředí. Trasu oblibují i lázeňští hosté, kteří se zde kochají přírodou a užívají si neznečištěný vzduch, daleko od průmyslových center.

Okolí Bardejova a Bardejovských lázní se za poslední dva roky stalo atraktivní lokalitou pro cykloturisty, běžce i pěší turisty a pro rodinnou turistiku. V tomto roce v říjnu v lázních a jejich okolí přibyl v pořadí třetí léčivý singletrack, tentokrát určený pro rodiny s dětmi a proto je nazýván i FAMILY singletrack. Jméno dostal, stejně jako jeden z předchozích, podle léčivého pramene Bardejovských lázní – Lékařský singletrack. Délka vybudovaných a udržovaných, navzájem propojených pěti tras dosahuje celkem více než 8 km. Tvoří ji tři léčivé singletracky – Lékařský, Napoleon a Čerešenka, Kyslíková cesta Mihaľov – Bardejov a Kyslíková dráha v Bardejovských lázních. Všechny trasy jsou již plně funkční, označené a v současnosti již využívány veřejností pro cykloturistiku, cvičení, pěší túry a procházky. Délka značených turistických stezek v okolí lázní dosahuje 35 km. Léčivé singletracky by měly přivést do Bardejovských lázní, a. s., klientelu která bude svůj volný čas využívat aktivně, ať už během nebo v sedle kola. Atraktivnost lázní pro rodiny s dětmi a malých návštěvníků se v tomto roce zvýšila. Nejen FAMILY singletrackem, ale i srpnovým otevřením druhé etapy oddechové a sportovní zóny pro děti před střediskem obchodu a služeb.

Během letní sezóny navštěvuje Bardejovské lázně, a. s., i cca dvě stě tisíc jednodenních návštěvníků, z toho odhadem cca 50 000 dětí. Pro děti lázně každoročně organizují Den dětí a malými návštěvníky jsou velmi oblíbené i Bardejovské lázeňské dny. Nejnavštěvovanější akcí v regionu je tradiční Bardejovský jarmark, který se koná v srpnu v Bardejově. Nejlákavějšími destinacemi regionu OOCR „ŠARIŠ“ Bardejov jsou Bardejovské lázně, město UNESCO Bardejov a v tomto roce přibyl i Svidník s Duklou.

V Bardejovských lázních se během roku konají atraktivní akce, jako jsou Otevření lázeňské sezóny, Alžbětinský den, Folklorní festival, Pivní festival, Hornošarišský Vinný festival. Areál lázní je každý den otevřen i pro širokou veřejnost. Hosté mají na výběr i ze dvou wellness komplexů. Větší Wellness SPA – bazénový a saunový svět je v hotelu Ozón a menší je v kongresovém čtyřhvězdičkovém hotelu Alexander.

Město Bardejov a okolí jsou jedněmi z nejlepších míst pro trávení volného času a to i pro jednodenní, víkendovou i pobytovou turistiku jednotlivců, dvojic a rodin s dětmi. Bardejov a okolí jsou ideální destinací pro strávení rodinné dovolené, či výletu. Z Prešova je to 40 minut (cca 40 km), z Košic 1 hodina (80 km), z Popradu 90 minut (100 km). Návštěvníci Bardejova se těší ze stálé atrakce – bronzové sochy kata v životní velikosti, která zdobí Radniční náměstí Bardejova. Bardejov je historické město zapsané do seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Právem se pyšní opakovanými prvenstvími v soutěži o Nejkrásnější město Slovenska. Návštěvníci zde mohou obdivovat Radniční náměstí s nádhernými gotickými měšťanskými domy, Bazilikou minor Sv. Egidia, s bývalou Městskou radnicí – první stavbou renesance na území Slovenska.

Oblíbená je i Lesnická naučná stezka ČIERNA MLÁKA v Bardejovských lázních a tamní Skanzen – Muzeum lidové architektury. Příjemným cílem výletů je i agroturistické zařízení v Stebnícké Huti Sluneční Majer a Zborov. Z Bardejovských lázní přes Zborovský hrad je vybudovaná okružní naučná stezka.

K atrakcím severovýchodního Slovenska patří i město SVIDNÍK, které je centrem podduklanského regionu. Kapitolu válečných dějin dokumentuje Vojenské muzeum ve Svidníku, kde jsou autentické fotografie z bojů, osobní památky, různé druhy zbraní a nálezy z bojišť o Dukelský průsmyk. V parku se nachází externí expozice těžké vojenské techniky. Ve městě Svidník se nachází i Slovenské národní muzeum – Muzeum ukrajinské kultury. Ve městě je vodní svět Aruthenia Svidník s krytými bazény a wellness. K nejnavštěvovanějším místům regionu patří Památník na Dukle. Připomíná Karpatsko-dukelskou vojenskou operaci z podzimu 1944. V areálu přírodního muzea jakož i kolem cesty do Svidníku je rozmístěno 55 kusů různé těžké bojové techniky z druhé světové války.

Více je na: www.kupele-bj.sk, www.bardejov.sk, www.svidnik.sk

K zdravému bývaniu v pasívnom dome dopomáhajú technológie

Drevodomy od firmy M-House – zdravé nízkoenergetické a pasívne drevostavby

 

Poznáte základné kritérium pasívneho domu? O tom, či je dom pasívny, nízkoenergetický alebo nulový hovorí množstvo tepla, ktoré je potrebné na to, aby bola zabezpečená tepelná pohoda v interiéri. Čiže ročná merná potreba tepla na vykurovanie. Pri pasívnom dome je ročná merná potreba tepla na vykurovanie maximálne 15 kWh/m2a obývanej plochy. To znamená, že na zabezpečenie príjemnej vnútornej teploty v zimnom období nie je potrebný rozsiahly vykurovací systém, častokrát postačuje ohrev (v lete chladenie) vetracieho vzduchu pomocou rekuperačného zariadenia. Tepelná spotreba je teda taká nízka, že budova si až na pár dní v roku vystačí sama bez aktívneho kúrenia či chladenia. Jedny z najkvalitnejších pasívnych domov stavia firma M-House, ktorá sa špecializuje na výstavbu drevodomov, ktoré dýchajú. Používa pritom difúzne otvorené konštrukcie s certifikovaným systémom, čím bez problémov spĺňa konštrukčné požiadavky pasívneho domu.

 

Hovorí Ing. Petra Jakubová z firmy M-House: „Jedným z najčastejších predsudkov voči pasívnym domom s dobre tesniacimi oknami je kvalita vzduchu. V pasívnom dome sa však môžu okná otvárať rovnako ako v každom inom, nie je to však podmienka. Potrebnú výmenu vzduchu zabezpečuje v pasívnom dome rekuperácia (riadené vetranie) a využíva sa aj kvôli šetreniu energiami nielen v pasívnych domoch. Pri stavbách od firmy M-House nie je nutnosťou, ale iba pomáha k stále čerstvému vzduchu v interiéri a k jeho výmene.“

 

 Rekuperácia je spätné získavanie tepla z odvádzaného vzduchu, ktorý vo výmenníku rekuperátora predohrieva vzduch privádzaný z exteriéru. Tepelným čerpadlom, alebo špirálou, či iným zariadením je potom predohriaty vzduch dohrievaný na požadovanú teplotu.

 

„Pre zdravé a hygienické bývanie je vetranie nevyhnutné. Okrem potrebného kyslíka sa vetraním zabezpečuje aj optimálna vlhkosť. Rekuperačný výmenník zabezpečuje, že vzduch odvádzaný z domu odovzdáva až 90 percent tepla čerstvému vzduchu privádzanému zvonku. Zabezpečí sa tak neustály prísun čerstvého vzduchu a minimalizujú tepelné straty spojené s vetraním. Prúdenie je však takmer nebadateľné a nehrozí žiadny prievan – za hodinu sa vymení cca polovica vzduchu v miestnosti. Súčasťou rekuperačnej jednotky je aj účinná filtrácia. Zachytí sa tak prach, nečistoty a pele, čo ocenia hlavne alergici. Výmena vzduchu je zabezpečená rekuperáciou a navyše naše stavby sú difúzne otvorené a tak prirodzene ,,dýchajú“, čím umožňujú prirodzené odvetranie vlhkosti. Najväčší rozdiel oproti bežne zaužívaným polystyrénovým a minerálnym izoláciám je v používaní drevovláknitých a konopných izolácií a difúzne otvorenom certifikovanom konštrukčnom systéme STEICO/TEPORE, ktorý používa pri výstavbe firma M-House, s.r.o,” vysvetľuje P. Jakubová.

 

Dodáva, že v chladnejších dňoch, keď je potrebné dokurovanie, sa používajú elektrické špirály, ktoré dohrievajú rekuperovaný vzduch, ale populárnym a efektívnym riešením sú hlavne tepelné čerpadlá. Aj keď sú v pasívnom dome nároky na vykurovanie minimálne, ohrev teplej vody treba zabezpečovať stále. Tepelné čerpadlo môže pri bežnej prevádzke zabezpečovať prípravu teplej vody a v prípade potreby sa s ním dom dokuruje. Hlavnými výhodami rekuperácie je zníženie spotreby energie na vykurovanie, kontrola vlhkosti vzduchu, vyššia kvalita ovzdušia v interiéri, kontrolované vetranie s prísunom čerstvého vzduchu, odvetranie pachov a vlhkosti z kúpeľní, WC, práčovne, kuchyne. Navyše sa filtráciou znižuje koncentrácia baktérií, plesní, peľov a iných škodlivín vo vzduchu.

 

,,Kvalitný pasívny drevodom nie je reálne postaviť za 25 000 EUR, ale dá sa postaviť za cenu porovnateľnú s cenou bežne realizovaných kvalitných stavieb z murovaných materiálov. Investície „naviac“ sa týkajú hlavne technológií, napríklad rekuperácie  a tepelného čerpadla, ktoré budú v rodinnom dome použité. Tieto investície sa však vrátia pri nákladoch na prevádzku rodinného domu, ktoré sa pohybujú približne od 35 eur mesačne, samozrejme v závislosti od množstva členov rodiny, veľkosti stavby a jej užívania. Aby pasívne domy poskytli čo najvyšší štandard bývania, je potrebné venovať čas projektovej dokumentácii a zabezpečiť vhodné orientovanie stavby na svetové strany, množstvo presklených plôch a systém ich tienenia v letných mesiacoch. Netreba však zabúdať na detaily, akými napríklad sú: dôsledné zateplenie stien, stropov a podláh, kvalitné okná a iné. Tieto domy však ponúkajú vyšší štandard, trvanlivosť konštrukcií, vysokú precíznosť a kvalitu realizácie, nízke prevádzkové náklady a dobrú vnútornú klímu aj vďaka využitiu certifikovaných a ekologických materiálov v konštrukcii drevostavby,“ zdôrazňuje P. Jakubová.

 

Najčastejšie využívaná kombinácia je použitie rekuperácie a tepelného čerpadla. V stavbách M-House používajú overený systém vykurovania s tepelnými čerpadlami od českého výrobcu – firmy HOTJET CZ, s.r.o., ktorý umožňuje kúrenie, ohrev TÚV a chladenie.

 

,,S týmito tepelnými čerpadlami dokážeme rodinný dom v zimnom období vykúriť a v letnom období naopak schladiť. Systémom chladenia cez podlahové vykurovanie tak nemá klient žiadne obstarávacie náklady naviac, nie sú potrebné ďalšie rozvody, prípravy klimatizačných jednotiek a pod., postačuje rozvod podlahového vykurovania a klient získa vyšší komfort užívania rodinného domu,“ konštatuje P. Jakubová.

 

M-HOUSE, s. r. o., sa zameriava na výstavbu pasívnych drevodomov na slovenskom trhu a v Rakúsku. Zabezpečuje aj projekčné práce a kompletný inžiniering s vybavením stavebného povolenia. Firma M-HOUSE s. r. o., ponúka priaznivcom kvalitného a zdravého bývania v drevostavbách svoje služby od poradenstva až po realizáciu. Na Hraničnej ulici 18 v Bratislave má aj prezentačnú miestnosť.

 

Ďalšie informácie sú na: www.mhouse.sk, email: info@mhouse.sk, tel.: 0918 885 777