Cestovní kancelář Emma

Pobytové a poznávací zájezdy

 

Pobytové zájezdy letecky z Brna a Ostravy

Letíte-li s námi na pobytový zájezd s odletem z Brna nebo Ostravy, nabízíme Vám možnost zakoupit si zvýhodněný poukaz na parování na letišti v Brně a Ostravě.

Poznávací zájezdy letecky z Brna a Ostravy

Letíte-li s námi na poznávací zájezd s odletem z Brna nebo Ostravy, také Vám nabízíme Vám možnost zakoupit si zvýhodněný poukaz na parování na letišti v Brně a Ostravě.

 

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

Cestovní kancelář EMMA zahájila svou činnost ke dni 1.7.1990 na základě oprávnění k provozování činnosti cestovní kanceláře vydaného Ministerstvem obchodu a cestovního ruchu České republiky dne 22.6.1990.

KONCESE K ČINNOSTI CK

Cestovní kancelář EMMA je zapsána do Obchodního rejstříku pod obchodním jménem EMMA Agency spol. s r.o. a v současné době vyvíjí svou činnost na základě Koncese k provozování cestovní kanceláře vydané Magistrátem města Brna dne 9 4.2001 v souladu s podmínkami zákona 159/99 Sb. Koncesní listina k nahlédnutí.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ CK

Cestovní kancelář EMMA v souladu s požadavky zákona 159/99 Sb. uzavřela na ochranu svých klientů pojištění proti úpadku CK. Toto pojištění je sjednáno u pojišťovny Europäische Reiseversicherung AG a pojistná smlouva byla uzavřena dne 19.11.2007. Pojistka k nahlédnutí.
Tímto pojištěním je v případě úpadku CK zaručeno klientům přihlášeným na zájezdy:
1. zajištění návratu z místa pobytu v zahraničí do České republiky
2. vrácení již zaplacené částky za zájezd v případě, že se zájezd neuskutečnil
3. vrácení rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti

ITQ Kodex

INTERNATIONAL TRAVEL QUALITY CODEX

Naše cestovní kancelář poskytuje ve spolupráci se společností Etics ITP všem svým klientům evropský standard při řešení reklamací. Nově uplatňujeme pro naše klienty ITQ kodex, který je dlouhodobě používán na vyspělých trzích západní Evropy. Tento systém pojištění je založen na transparentním a jednotném řešení reklamací služeb cestovní kanceláře na základě tabulky ITQ, tzv. frankfurtské tabulky. Tabulku najdete zde.

 

ORGANIZOVÁNÍ ZÁJEZDŮ

Cestovní kancelář EMMA organizuje zájezdy do zahraničí od roku 1991. Nejdříve se specializovala pouze na Španělsko, od roku 1993 rozšířila nabídku o Chorvatsko, od roku 1994 nabízí i exotické zájezdy do Brazílie. V současné době obsahuje nabídka téměř všechny středomořské oblasti i poznávací zájezdy po celé Evropě. Hlavní specializací je stále Španělsko a CK EMMA je největším moravským touroperátorem pro organizaci zájezdů do této země.

Klub CK EMMA

Každý zákazník, který se alespoň dvakrát zúčastnil zájezdu organizovaného cestovní kanceláří EMMA, obdrží na vyžádání členskou kartu Klubu CK EMMA, kterou může předkládat při uplatňování slev na zakoupení zájezdu i na slevy některých služeb během pobytu na zájezdu.

 

VŠE, CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘED ZAKOUPENÍM ZÁJEZDU

Přihlášení na zájezd

Na kterýkoliv zájezd z tohoto katalogu se můžete přihlásit v cestovní kanceláři EMMA uzavřením cestovní smlouvy. Tuto smlouvu i s Všeobecnými podmínkami účasti na zájezdech obdržíte v prodejně CK EMMA, u našich provizních prodejců nebo Vám ji na požádání zašleme. Cestovní smlouvu si můžete vyhledat i na našich internetových stránkách: www.emma.cz a přihlásit se přímo po internetu. Při přihlášení na zájezd je potřeba znát jméno a příjmení všech přihlašovaných osob, datumy narození, adresu včetně PSČ a telefonní spojení. Záloha při placení zájezdu činí 30 % z ceny zájezdu.

Pojištění účastníků zájezdů

V ceně zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění léčebných výloh u Evropské cestovní pojišťovny (pokud není v některých případech uvedeno u zájezdu jinak). Fakultativně je možné si připojistit odpovědnost za škody, zavazadla a storno zájezdu. Obzvláště doporučujeme připojištění storna zájezdu pro případ nenadálé události (úraz, nemoc, úmrtí , apod.). Bližší informace o tomto připojištění jsou na předposlední straně katalogu.Zde.

Před odjezdem

Pokyny k odjezdu zasíláme poštou na adresu 1. osoby na přihlášce, obvykle 14-10 dní před cestou. Při cestování letadlem je maximální povolená váha zavazadel na osobu 20 kg. Při cestování autobusem je povoleno 1 zavazadlo na osobu plus příruční zavazadlo s věcmi osobní potřeby. Za každý kg nadváhy v letadle, popř. za zavazadla navíc v autobuse je nutné zaplatit poplatek.

Služební cesty a incentivní turistika

Cestovní kancelář EMMA nabízí kompletní servis všem podnikatelským subjektům a institucím při realizaci služebních cest do celého světa. Zajistíme pro Vás nejvýhodnější letenky, ubytování a transfery, popř. obchodní setkání či odborné exkurze odpovídající zaměřením Vašemu oboru. V rámci incentivní turistiky zajistíme tématické pobyty pro podnikové kolektivy, které můžete připravit jako odměnu Vašim zaměstnancům a zahrnout do nákladů firmy.