Čím se scientologie liší od jiných náboženství?

Téměř všechna náboženství mají společnou víru, v pomoc člověku žít lepší život. Scientologie tento koncept vyjadřuje jako jeden z hlavních cílů církve, která zde je, aby vytvořila svět bez šílenství, válek a zločinu.

Čím se scientologie liší od jiných náboženství?
Čím se scientologie liší od jiných náboženství?

Scientologie má v tomto ohledu hodně společného s jinými náboženstvími. Pokud jde o základní náboženské pojetí a program sociální reformy, je to nejcennější výhoda, kterou může nabídnout. Jedná se o bohatou nabídku technologií, která přináší vyšší duchovní vědomí.

čím se Scientológie liši od ostatních náboženství
čím se Scientologie liší od ostatních náboženství

Na rozdíl od některých náboženství, které věří, že člověk je v podstatě špatný, Scientologie věří, že člověk je v jádru dobrý. Scientologie nabízí praktické nástroje, které lze využít k vylepšení sebe sama a ostatních.

Některá náboženství nabízejí pozdější spásu, zatímco Scientologie nyní poskytuje jistotu konečné spásy. Scientologie umožňuje každému náboženství dosáhnout svých cílů, a proto je náboženství všech náboženství.

 

 Dostanete se někdy s někým do konfliktu? I když se běžně věří, že je k hádce potřeba jen dvou, přesto musí, aby nastal skutečný konflikt, existovat třetí strana a takovou hádku vytvořit. Toto je přirozený zákon, který neznali lidé v dávné minulosti stejně tak jako ti dnešní. Vyplatí se ho používat v jakékoli situaci, kde se člověk snaží nastolit mír.

Scientologie – brožura Jak řešit konflikty

Scientologie - brožura Jak řešit konflikty
Scientologie – brožura Jak řešit konflikty

 Scientologie – brožura Pomoc při nemocech a zraněních

Scientologie - brožura Pomoc při nemocech a zraněních
Scientologie – brožura Pomoc při nemocech a zraněních
 Život rozhodně není příliš tolerantní k člověku, který je zraněný či nemocný, k ženě, která právě porodila dítě, k člověku, který právě utrpěl těžký emocionální šok. Je to ve skutečnosti určitý druh praktikované krutosti, trvat z nedbalosti na tom, aby člověk zůstával v takovém stavu, když je možné se naučit a nacvičit techniky, jak mu pomoci a přinést úlevu. Naučte se je a používejte je!
 Proč jsou někteří lidé častěji nemocní než ostatní? Proč jsou někteří lidé náchylní k nehodám? A existuje důvod, proč někteří lidé žijí svůj život na emoční houpačce, jeden den se jim daří a další den se mají špatně? Je pro to vysvětlení a nemá nic společného s bohy, osudem, který tyto jevy zapříčiňuje, a přináší jejich vysvětlení. Byl objeven v Scientologii a najdete ho právě v této brožuře.

 Scientologie – brožura Co je příčinou útlaku

Scientologie - brožura Co je příčinou útlaku
Scientologie – brožura Co je příčinou útlaku

 Scientologie – brožura Řešení problému drog

Scientologie - brožura Řešení problému drog
Scientologie – brožura Řešení problému drog
 Máte vlastní zkušenosti s drogami nebo blízké kamarády, členy rodiny, kteří s nimi marně bojují? Chtěli byste pomoci, ale nevíte jak? V této brožurce naleznete odpovědi, jak na to. Drogy život okrádají o pocity a radosti, které jsou jedinými důvody žít.
 Jak člověk dosáhne toho, aby se něco udělalo? Jak uskuteční své sny nebo dovede plán ke zdárnému konci? Plány je možné zdárně uskutečnit, ale musíte podniknout mnoho nesmírně důležitých kroků, jeden za druhým. Jaké kroky to jsou…?

 Scientologie – brožura Úkoly a cíle

Scientologie - brožura Úkoly a cíle
Scientologie – brožura Úkoly a cíle

 Scientologie – brožura Prostředky k lepšímu zvládání práce

Scientologie - brožura Prostředky k lepšímu zvládání práce
Scientologie – brožura Prostředky k lepšímu zvládání práce
 Právo na práci je spojené se štěstím a s chutí do života. A znemožnění práce je prokazatelně spojeno s šílenstvím a duševní nemocí. Chcete vědět, jak překonat vyčerpání? Jak si udržet pracovní místo? Jak zvládnout zmatky a rozčílení na pracovišti? Odpovědi naleznete v této brožurce.