Denní světla

Denním svícením definujeme pojem přídavných (většinou) LEDkových světel pro denní svícení, splňujících homologační předpis EHK/OSN č. 48. Jejich používání se řídí zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, pozměněným zákonem č. 411/2005 Sb.

led_drl.jpg

Předpis ve zkratce…

Motorová vozidla musí mít za jízdy vždy rozsvícena obrysová a potkávací světla nebo světla pro denní svícení. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Konkrétně je tato povinnost obsažena v § 32 odstavci 1.
Světla pro denní svícení jsou charakteristická silně rozptýleným světelným tokem, který netvoří kužel jako u klasických světlometů. Takto rozptýlené světlo neoslňuje protijedoucí řidiče ani neosvětluje vozovku, ale splňuje zásadní podmínku bezpečného provozu „být viděn“.


Na co si dát pozor při koupi LED denních světel?

Homologovaná LED světla pro denní svícení jsou osazena speciálními LED čipy s vysokým výkonem a mají pětinásobnou svítivost oproti běžným LED světlům. Dokladem opravňujícím k používání světel k dennímu svícení je značka RL, která znamená “Running Lights” a která je vylisovaná na krycím skle světla nad nebo pod homologační značkou EX xxxx – (kde X je číslo státu kde byla provedena homologace a xxxx je číslo homologačního protokolu, například E4 0027 ).

RL_zn.jpg
Autor: Auto-Moto-Elektronika.cz

denní svícení

Pokud na světlech tato značka (RL) není, jedná se o podstatně levnější poziční světla, většinou také homologovaná, ale nesplňující předpis EHK/OSN č. 48 ( například mají pouze vylisované číslo homologace E9 0015 bez ”RL”). To jsou světelné sety osazené běžnými diodami, které se umísťují nejčastěji na autobusy a kamiony k zdůraznění rozměru vozidla.


Montáž LED denního svícení na vozidlo

Dodatečná montáž světel pro denní svícení je možná na každé vozidlo, přičemž s tím není spojeno ani žádné papírování. Dodatečným namontováním denních svítilen nejde o přestavbu vozidla ani o změnu technických údajů v registru či TP.
Při instalování světel je však nutno dodržet stanovená pravidla, která přesně vymezují jejich umístění a také (zdůrazňujeme!) jejich elektrická zapojení.


Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:

 • na jedno vozidlo se montují dva kusy světel, svítících světlem ve spektru bílé barvy
 • svítilny se umísťují ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
 • vzdálenost svítilen od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
 • světla se rozsvěcují automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasínají po jeho vypnutí nebo při rozsvícení obrysových světel
 • dodatečná montáž světel pro denní svícení není přestavbou vozidla ani změnou technických údajů, proto jejich umístění na vozidlo nepodléhá žádnému schvalování ani zápisu do TP.
Schema_DRL.gif
Autor: Auto-Moto-Elektronika.cz

schéma zapojení


Výhody světel pro denní svícení

 • automaticky se vypínají při rozsvícení světlometů
 • lepší viditelnost Vašeho vozu
 • nižší spotřeba energie = nižší spotřeba paliva
 • prodloužení životnosti žárovek či výbojek
 • jízda bez pokuty – automatické rozsvícení
 • menší zatížení autobaterie a alternátoru
 • vysoká životnost LED světel
 • luxusní vzhled


Denní světla a pokuty

Stovky řidičů však přesto riskují pokutu v souvislosti se světly pro denní svícení!
Téměř polovina řidičů odjíždí od policejní kontroly s pokutou. Ujistěte se proto, že to není i váš případ!

drl_spatne.jpg
Autor: Auto-Moto-Elektronika.cz

pamatujte na správnou rozteč


Mezi nejčastější důvody udělení pokuty patří: 

 • použití nehomologovaných světel pro denní svícení
 • nesprávné umístění těchto světel na vozidle
 • svícení těmito světly při snížené viditelnosti
 • špatné elektrické zapojení – světla svítí i při zapnutí potkávacích světlometů
 • svícení diodovými pozičními světly v domnění, že jsou to světla pro denní svícení


Pamatujte na

Uvažujete-li o dodatečném vybavení vašeho automobilu LED denním svícením, doporučujeme dodržet následující pokyny:

 • Světla musí být homologovaná a označená na každém skle svítilny značkou RL
 • Umístění musí splňovat homologační předpis EHK/OSN č. 48
 • Světla se rozsvěcují automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasínají po jeho vypnutí nebo při rozsvícení obrysových světel
 • Používat LEDková denní světla lze pouze za podmínek dobré viditelnosti, v opačném případě rozsviťte hlavni světlomety!

Hodně bezpečných kilometrů přeje www.Auto-Moto-Elektronika.cz